Zoeken

Zoekterm: ''

Gevonden in Pagina's

Home

De veranderingen in onze maatschappij gaan rap. Iets wat gisteren actueel was, is vandaag alweer oud nieuws...

https://skobos.nl/

Onze scholen

SKOBOS is een enthousiaste en ambitieuze onderwijsstichting die vijf basisscholen en kindcentra in Oirschot, Spoordonk en de Beerzen beheert...

https://skobos.nl/onze-scholen/

Contact

Kinderen hebben de toekomst. Hoe die toekomst eruit ziet is afhankelijk van hoe ze ermee omgaan. Daarom is het belangrijk dat kinderen leren hun eigen weg te vinden in de wereld die voor ze staat...

https://skobos.nl/contact/

SKOBOS

De veranderingen in onze maatschappij gaan rap. Iets wat gisteren actueel was, is vandaag alweer oud nieuws...

https://skobos.nl/skobos/

Strategie en beleid

Binnen SKOBOS werken ongeveer 120 mensen aan het geven van onderwijs dat goed is en past bij deze tijd...

https://skobos.nl/strategie-en-beleid/

Onderwijs

Het onderwijs van SKOBOS is gericht op brede talentontwikkeling en op de verantwoordelijkheid die kinderen voor hun eigen ontwikkeling nemen...

https://skobos.nl/onderwijs/

Ouders

Ouders hebben één belangrijk doel: dat hun kind gelukkig is met zichzelf en zijn of haar  plek op deze wereld...

https://skobos.nl/ouders/

Personeel

Werken bij SKOBOS betekent werken aan ontwikkeling: de ontwikkeling van kinderen, maar ook de ontwikkeling van uzelf en van uw collega’s...

https://skobos.nl/personeel/

School App

Bij SKOBOS vinden wij communicatie met ouders belangrijk. Om ouders op de hoogte te houden van diverse (school)zaken, maken onze scholen gebruik van de School App van Social Schools...

https://skobos.nl/school-app/

College van bestuur

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de totale organisatie en stuurt deze aan. Dit doet zij bijvoorbeeld op het gebied van onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en financieel beleid...

https://skobos.nl/skobos/college-van-bestuur/

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet erop toe dat het college van bestuur efficiënt en doelmatig werkt aan de doelstellingen van SKOBOS...

https://skobos.nl/skobos/raad-van-toezicht/

GMR

De scholen en kindcentra die onder SKOBOS vallen hebben ieder een eigen medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn...

https://skobos.nl/skobos/gmr-en-mr/

SKOBOS als werkgever

Werken bij SKOBOS betekent werken aan het talent van de toekomst. Daar bedoelen we niet alleen de bijdrage mee die u levert aan de ontwikkeling van kinderen, maar ook de impact die u met uw werk en werkhouding heeft op alle +/- 120 professionals die binnen SKOBOS werken...

https://skobos.nl/personeel/skobos-als-werkgever/

Stage lopen

Ben jij een mbo- of hbo-student en wil jij ervaring opdoen in het primair onderwijs? Dan ben je bij SKOBOS van harte welkom voor je stage!

https://skobos.nl/personeel/stage-lopen/

SKOBOS Academie

SKOBOS vindt het belangrijk dat iedereen die binnen de stichting werkt deskundig is en blijft. Daarom heeft SKOBOS een eigen academie opgericht waar werknemers leren over de bewegingen in het onderwijs waar SKOBOS op aanhaakt en allerlei vaardigheden kunnen ontwikkelen die daarin passen...

https://skobos.nl/personeel/skobos-academie/

Veiligheid

Een veilige omgeving voor kinderen, ouders en medewerkers houdt in dat er een prettige sfeer op school en binnen het schoolbestuur is...

https://skobos.nl/personeel/veiligheid/

Vacatures

Ben jij op zoek naar een afwisselende baan met veel vrije dagen? Bekijk dan onze actuele vacatures of stuur ons een open sollicitatie als er nu niet tussenstaat wat je zoekt...

https://skobos.nl/personeel/vacatures/

Onderwijsvormen

Binnen de kaders van de visie en het strategisch beleid van SKOBOS maakt elk kindcentrum zijn eigen keuzes in onderwijsvormen...

https://skobos.nl/onderwijs/onderwijsvormen/

Passend onderwijs

Elk kind verdient onderwijs dat past bij zijn of haar talenten en mogelijkheden. Om in te spelen op uiteenlopende en specifieke behoeften zijn we altijd bezig met differentiatie (denk aan het aanpassen van instructies en instructietijd) en maken we groepsplannen...

https://skobos.nl/onderwijs/passend-onderwijs/

Plusklas

Vanuit alle SKOBOS-scholen komen iedere week kinderen bij elkaar in onze bovenschoolse Plusklas bij Kindcentrum de Plataan...

https://skobos.nl/onderwijs/plusklas/

Nieuwkomersklas

SKOBOS heeft te maken met leerlingen die Nederlands als tweede taal spreken. Dit zijn kinderen uit Oekraïne, kinderen van asielzoekers met een definitieve verblijfsvergunning, van arbeidsmigranten of expats...

https://skobos.nl/onderwijs/nieuwkomersklas/

Kwaliteit

Het doel van SKOBOS is dat ieder kind zijn of haar talenten kan ontwikkelen en een eigen plek vindt in de maatschappij...

https://skobos.nl/onderwijs/kwaliteit/

Aanmelden

Is uw kind vier jaar? Dan mag het naar school. Een belangrijke stap in het leven van uw kind. Natuurlijk wilt u dat hij of zij naar een school gaat waar het zich thuis voelt, zich kan ontwikkelen en zich kan voorbereiden op de toekomst...

https://skobos.nl/ouders/aanmelden/

Kinderopvang

Alle kindcentra van SKOBOS bieden kinderopvang. Hiervoor werken wij samen met Korein en Etuda...

https://skobos.nl/ouders/kinderopvang/

Contact met ouders

Ouders en het onderwijs hebben een gezamenlijke taak: zorgen dat kinderen zich kunnen ontwikkelen, op hun eigen, unieke manier...

https://skobos.nl/ouders/contact-met-ouders/

Vakanties en vrije dagen

Bij het bepalen van het vakantierooster houden we rekening met de andere basisscholen in Oirschot en maken we een evenwichtige verdeling tussen les en vakantie in ons onderwijsjaar...

https://skobos.nl/ouders/vakanties-en-vrije-dagen/

Klachtenregeling

Iedere school en ieder kindcentrum moet een veilige plek zijn. In de eerste plaats voor de kinderen natuurlijk, maar daarnaast ook voor medewerkers en ouders...

https://skobos.nl/ouders/klachtenregeling/

Veiligheid

Kinderen zitten op school om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Ze zijn pas in staat om dat te doen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn...

https://skobos.nl/ouders/meldcode-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/

Relevante links

Bent u op zoek naar meer informatie over de ontwikkeling van uw kind? We verwijzen u graag door naar een aantal andere instanties en websites die u belangrijke informatie kunnen geven...

https://skobos.nl/ouders/relevante-links/

Missie en visie

SKOBOS zet met inspirerend onderwijs kinderen in beweging om zich optimaal te ontwikkelen tot zelfbewuste en betrokken mensen, zodat zij een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de dynamische samenleving...

https://skobos.nl/strategie-en-beleid/missie-en-visie/

Strategisch beleid

Als SKOBOS zijn we altijd bezig met hoe we onze missie en visie realiteit kunnen maken. Ons houvast hierin is het strategisch beleidsplan...

https://skobos.nl/strategie-en-beleid/strategisch-beleid/

Kindcentrumontwikkeling

SKOBOS werkt samen met Korein en Samenwijs aan kindcentrumontwikkeling. We willen opvang en onderwijs in één doorgaande leer- en ontwikkelingslijn aanbieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar, zodat zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen...

https://skobos.nl/strategie-en-beleid/kindcentrumontwikkeling/

Verantwoording

SKOBOS en haar scholen en kindcentra zijn voortdurend in beweging. We willen leerlingen helpen hun plek te vinden in een steeds maar veranderende maatschappij en dus veranderen wij als organisatie ook continu...

https://skobos.nl/strategie-en-beleid/verantwoording/

Privacy

SKOBOS heeft als doel dat kinderen zich optimaal bij ons kunnen ontwikkelen. Om dat doel te bereiken is het nodig om gegevens van de kinderen, maar ook van onze medewerkers, vast te leggen en op andere manieren te verwerken...

https://skobos.nl/strategie-en-beleid/privacy/

Gevonden in nieuws

SKOBOS pleit voor nieuw kindcentrum de Beerze op De Klep

Basisschool de Beerze is een van de vijf scholen van SKOBOS. Deze school heeft twee schoollocaties, één in Middelbeers en één in Oostelbeers...

https://skobos.nl/nieuws/skobos-pleit-voor-nieuw-kindcentrum-de-beerze-op-de-klep/

SKOBOS en Korein Kinderplein bekrachtigen samenwerking

SKOBOS en Korein Kinderplein gaan officieel met elkaar samenwerken aan de vorming van (integrale) kindcentra op de scholen van SKOBOS...

https://skobos.nl/nieuws/skobos-en-korein-kinderplein-bekrachtigen-samenwerking/

Intentieovereenkomst integraal kindcentrum sportpark De Klep

We zijn weer een stap dichter bij de realisatie van een kindcentrum op sportpark De Klep in Middelbeers! En dat is goed nieuws voor basisschool de Beerze...

https://skobos.nl/nieuws/intentieovereenkomst-integraal-kindcentrum-sportpark-de-klep/

Stand van zaken kindcentrum De Klep

Op dinsdag 15 januari 2019 vond in het gemeentehuis van Oirschot een opiniërende raadsvergadering plaats over de mogelijke ontwikkeling van een kindcentrum op sportpark De Klep in Middelbeers...

https://skobos.nl/nieuws/stand-van-zaken-kindcentrum-de-klep/

Missie en visie SKOBOS

In 2018 heeft SKOBOS opnieuw een missie- en visietraject doorlopen. Een missie is datgene dat de organisatie naar buiten wil uitdragen...

https://skobos.nl/nieuws/missie-en-visie-skobos/

Nieuwe voorzitter College van Bestuur SKOBOS bekend

De Raad van Toezicht van SKOBOS heeft mevrouw drs. E.J. (Liesbeth) van den Berg-Hardenbol per 1 augustus 2019 benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van SKOBOS...

https://skobos.nl/nieuws/nieuwe-voorzitter-college-van-bestuur-skobos-bekend/

Afscheid voorzitter college van bestuur

Op donderdag 14 november 2019 neemt Frans Bruinsma na twaalf jaar afscheid als voorzitter van het college van bestuur van SKOBOS...

https://skobos.nl/nieuws/afscheid-voorzitter-college-van-bestuur/

Op termijn mogelijk toch IKC op De Klep

De gemeenteraad van Oirschot vergaderde afgelopen dinsdagavond over de begroting voor de jaren 2020 en verder...

https://skobos.nl/nieuws/op-termijn-mogelijk-toch-ikc-op-de-klep/

Nieuwe PR-film SKOBOS

Afgelopen donderdag namen wij met een mini-symposium in Theater De Enck afscheid van onze bestuursvoorzitter Frans Bruinsma...

https://skobos.nl/nieuws/nieuwe-pr-film-skobos/

Kindcentrummonitor

SKOBOS werkt samen met Korein en SamenWijs aan kindcentrumontwikkeling. Om te weten waar we staan in deze ontwikkeling en waar we met elkaar verder in moeten investeren, hebben we een nulmeting gedaan met behulp van de kindcentrummonitor...

https://skobos.nl/nieuws/kindcentrummonitor/

Kindcentrumontwikkeling doe je samen!

SKOBOS, Korein en Samenwijs gaan verder met de ontwikkeling van kindcentra in de gemeente Oirschot. Vanuit een gezamenlijke visie en aanpak bieden zij een doorlopend en uitdagend ontwikkelaanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar...

https://skobos.nl/nieuws/kindcentrumontwikkeling-doe-je-samen/

Informatiebijeenkomst ouders/verzorgers BS de Beerze

Donderdag 28 januari vindt een online informatieavond plaats voor ouders/verzorgers van de leerlingen van basisschool de Beerze...

https://skobos.nl/nieuws/informatiebijeenkomst-oudersverzorgers-bs-de-beerze/

Extra hulp voor de klas

Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld voor het onderwijs omdat het coronavirus voor grote uitdagingen zorgt...

https://skobos.nl/nieuws/extra-hulp-voor-de-klas/

Het schooljaar is begonnen!

De vakantie is voorbij, het nieuwe schooljaar is begonnen. We maken er met elkaar iets moois van. Veel succes en plezier allemaal!

https://skobos.nl/nieuws/het-schooljaar-is-begonnen/

Raadsvoorstel IKC de Klep

Wij (SKOBOS, het team van basisschool de Beerze en Samenwijs opvang) zijn blij te kunnen vertellen dat de burgemeester en wethouders van de gemeente Oirschot een raadsvoorstel hebben gedaan om in te stemmen met de realisatie van een integraal kindcentrum op sportpark de Klep...

https://skobos.nl/nieuws/raadsvoorstel-ikc-de-klep/

Raad stemt in met bouw integraal kindcentrum in de Beerzen!

Wij zijn heel blij!😀 Afgelopen dinsdag heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Oirschot ingestemd met de bouw van een integraal kindcentrum op sportpark De Klep...

https://skobos.nl/nieuws/raad-stemt-in-met-bouw-integraal-kindcentrum/

SKOBOS-inspiratiedag

Inspireren en ontmoeten, daar zijn alle SKOBOS-medewerkers vandaag met elkaar mee bezig. In de ochtend worden we geïnspireerd door wetenschapsjournalist Mark Mieras, die zich heeft gespecialiseerd in de ontwikkeling van de hersenen...

https://skobos.nl/nieuws/skobos-inspiratiedag/

Infographic (sociale) veiligheid

Een veilige omgeving is van groot belang voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen en te kunnen leren...

https://skobos.nl/nieuws/infographic-sociale-veiligheid/

Standpunt inzake ontwikkeling basisschool De Beerze naar kindcentrum

Op dinsdag 28 september 2021 heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Oirschot ingestemd met de realisatie van een integraal kindcentrum op locatie De Klep in Middelbeers...

https://skobos.nl/nieuws/standpunt-inzake-bs-de-beerze/

BSO-MakerSpace bij Kindcentrum de Linde

Kindcentrum De Linde heeft sinds kort een MakerSpace! Het is een speciale ruimte voor onderwijs en kinderopvang, waar kinderen creatief aan de slag kunnen en waar ze hun talenten kunnen ontdekken...

https://skobos.nl/nieuws/bso-makerspace-bij-kindcentrum-de-linde/

Aanmelden basisschool

𝗔𝗮𝗻𝗺𝗲𝗹𝗱𝗲𝗻 𝗯𝗮𝘀𝗶𝘀𝘀𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 Wordt je kind dit jaar 3 jaar, dan mag je je kind aanmelden bij een basisschool...

https://skobos.nl/nieuws/aanmelden-basisschool/

Fijne feestdagen!

Wij wensen iedereen hele fijne en gezellige feestdagen en een gezond 2022! Het bestuurskantoor is i.v...

https://skobos.nl/nieuws/fijne-feestdagen-/

Vacature zij-instromer

Doe je nu heel ander werk, maar droom je ervan om leerkracht te worden in het basisonderwijs? Je bent van harte welkom bij ons! Jaarlijks zijn wij op zoek naar een zij-instromer...

https://skobos.nl/nieuws/vacature-zij-instromer/

Inkijkje in onze Plusklas

Wekelijks komen meer- en hoogbegaafde kinderen vanuit onze vijf scholen naar de bovenschoolse Plusklas...

https://skobos.nl/nieuws/inkijkje-in-onze-plusklas/

Maak kennis met onze scholen

SKOBOS is verantwoordelijk voor het onderwijs op vijf basisscholen in de gemeente Oirschot. De komende weken laten we u hier kennismaken met onze vijf scholen...

https://skobos.nl/nieuws/maak-kennis-met-onze-scholen/

Een inkijkje in Dalton Kindcentrum AvontuurRijk

Dalton Kindcentrum AvontuurRijk is een kindcentrum midden in het groen tussen Oirschot en Best, waar we volgens de Daltonprincipes onderwijs en opvang verzorgen...

https://skobos.nl/nieuws/een-inkijkje-in-dalton-kindcentrum-avontuurrijk/

Bezoek ons op de online banenmarkt van Hogeschool De Kempel

Hogeschool de Kempel organiseert woensdag 23 februari een online banenmarkt. Ben jij 3e of 4e jaars student? Wij gaan graag in gesprek met jou, beantwoorden al je vragen en vertellen je hoe leuk en uitdagend het is om bij ons stage te lopen...

https://skobos.nl/nieuws/bezoek-ons-op-de-online-banenmarkt-van-hogeschool-de-kempel/

Kijk mee op Kindcentrum De Linde

Deze week nemen we je mee naar Kindcentrum De Linde. De Linde staat met haar onderwijs en kinderopvang midden in de maatschappij...

https://skobos.nl/nieuws/kijk-mee-op-kindcentrum-de-linde/

Maak kennis met basisschool de Beerze

Op basisschool de Beerze werken we op twee locaties, maar voelen we ons één. Voor de kinderopvang werken we samen met Samenwijs opvang...

https://skobos.nl/nieuws/maak-kennis-met-basisschool-de-beerze/

Speelleerplein de Fonkeling in de schijnwerpers

Speelleerplein de Fonkeling is een gezellig kindcentrum in de gemeente Oirschot. Niet voor niets dragen wij deze naam...

https://skobos.nl/nieuws/speelleerplein-de-fonkeling-in-de-schijnwerpers/

Ondersteuning die passend is

SKOBOS streeft naar goed onderwijs voor alle kinderen. Kinderen krijgen op onze scholen de ondersteuning die passend is: zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig...

https://skobos.nl/nieuws/ondersteuning-die-passend-is/

Gedragsspecialist: steunpilaar van collega's en leerlingen

Om kinderen die opvallen door hun gedrag zo goed mogelijk te begeleiden, werken we bij SKOBOS op elke school met gedragsspecialisten...

https://skobos.nl/nieuws/steunpilaar-van-collegas-en-leerlingen/

Kindcentrum de Plataan: samen leren onder één dak

Op Kindcentrum de Plataan staan we samen voor opvang en onderwijs in een doorgaande lijn. Wij geven onze kinderen ruimte om te groeien...

https://skobos.nl/nieuws/kindcentrum-de-plataan-samen-leren-onder-n-dak/

De wereld om je heen ontdekken en beter begrijpen

Het is deze Nationale Museumweek. De scholen van SKOBOS gaan jaarlijks met hun leerlingen naar musea...

https://skobos.nl/nieuws/de-wereld-om-je-heen-ontdekken-en-beter-begrijpen/

Jonge kind specialist

Deze week is er landelijk extra aandacht voor de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-7 jaar...

https://skobos.nl/nieuws/jonge-kind-specialist/

Mooie groei in kindcentrumontwikkeling

Al enkele jaren werken we aan kindcentrumontwikkeling. Om de groei hierin te volgen nemen we de kindcentrummonitor af, die de mate van samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs in beeld brengt op een vijfpuntschaal...

https://skobos.nl/nieuws/mooie-groei-in-kindcentrumontwikkeling/

Peuterwerk: meer VVE-locaties en langere openingstijden

Naast Kindcentrum De Plataan zijn Kindcentrum De Linde en Speelleerplein de Fonkeling nu ook een VVE-locatie...

https://skobos.nl/nieuws/peuterwerk-meer-vve-locaties-en-langere-openingstijden/

Welkom aan de nieuwkomersklas

Vandaag is op Kindcentrum de Linde een nieuwkomersklas gestart. In deze klas zitten kinderen (groep 3 tot en met 8) die de Nederlandse taal nog niet beheersen...

https://skobos.nl/nieuws/welkom-aan-de-nieuwkomersklas/

Jeugdverpleegkundige en jeugdhulpverlener wekelijks op onze kindcentra

Op onze kindcentra is er voortaan een inloopspreekuur van jeugdverpleegkundigen van GGD Brabant-Zuidoost en jeugdhulpverleners van WIJzer-Oirschot...

https://skobos.nl/nieuws/-/

Wéér een mooie stap vooruit in ontwikkeling van kindcentrum op De Klep.

Maandag 13 juni j.l. hadden medewerkers van basisschool De Beerze en Samenwijs Middelbeers een inspirerende avond met huidige en toekomstige ouders...

https://skobos.nl/nieuws/wr-een-mooie-stap-vooruit-in-ontwikkeling-van-kindcentrum-op-de-klep/

Samen op weg naar een kindcentrum in de Beerzen!

Vanaf 2025 bieden basisschool de Beerze en Samenwijs Middelbeers gezamenlijk onderwijs en opvang in één gebouw aan de kinderen uit de Beerzen...

https://skobos.nl/nieuws/samen-op-weg-naar-een-kindcentrum-in-de-beerzen/

Opening tijdens zomervakantie

Het schooljaar zit erop, tijd om lekker te relaxen! Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie! Het bestuurskantoor is gesloten van woensdag 27 juli tot en met vrijdag 26 augustus 2022.

https://skobos.nl/nieuws/opening-tijdens-zomervakantie/

SKOBOS bestaat 25 jaar!

Het schooljaar 2022-2023 wordt een heel bijzonder jaar voor SKOBOS, want wij bestaan 25 jaar! Dit zilveren jubileum laten we natuurlijk niet geruisloos voorbijgaan...

https://skobos.nl/nieuws/skobos-bestaat-25-jaar/

Wie jarig is trakteert!

Dinsdagochtend 6 september 2022 openden wij ons jubileumjaar.  Alle kinderen en medewerkers van onze vijf kindcentra trakteerden we op een lekker ontbijt...

https://skobos.nl/nieuws/wie-jarig-is-trakteert/

De visie achter een kindcentrum

Onlangs had onze voorzitter Liesbeth van den Berg een gesprek met Eindhovens Dagblad over kindcentrumontwikkeling in de gemeente Oirschot...

https://skobos.nl/nieuws/de-visie-achter-een-kindcentrum/

Naam nieuwe kindcentrum in de Beerzen

Basisschool De Beerze en Samenwijs Middelbeers bieden vanaf 2025 gezamenlijk onderwijs en opvang in een nieuw kindcentrum dat gebouwd gaat worden op locatie De Klep in Middelbeers...

https://skobos.nl/nieuws/nieuwe-naam-kindcentrum-beerzen/

Wij vieren feest!

SKOBOS bestaat 25 jaar en dat vieren we op allerlei manieren. Deze week doen we dat met een mooi artikel in het Oirschots Weekjournaal!

https://skobos.nl/nieuws/wij-vieren-feest/

Wij zijn jarig!

Vandaag, 25 jaar geleden, werd SKOBOS gesticht. Daarom trakteren wij alle medewerkers en kinderen van Speelleerplein de Fonkeling, kindcentrum De Linde, kindcentrum De Plataan, Dalton Kindcentrum Avontuurrijk en basisschool De Beerze op gebak...

https://skobos.nl/nieuws/wij-zijn-jarig/

Welke ouder neemt plaats in de ondersteuningsplanraad?

De scholen van SKOBOS werken op het gebied van passend onderwijs samen met andere basisscholen in de regio...

https://skobos.nl/nieuws/welke-ouder-neemt-plaats-in-de-ondersteuningsplanraad/

Fijne feestdagen!

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2023!In het nieuwe jaar gaan wij door met het vieren van ons jubileum...

https://skobos.nl/nieuws/fijne-feestdagen/

Begroting 2023

Jaarlijks maken wij een begroting om goed onderwijs te organiseren. We zorgen er altijd voor dat onze begroting inzichtelijk is, dus dat hebben we ook voor die van 2023 gedaan...

https://skobos.nl/nieuws/begroting-2023/

Persbericht huisvesting school Oostelbeers

Gemeente Oirschot, KC de Beuk, RBOB De Kempen en SKOBOS hebben vrijdag 21 april 2023 een gezamenlijk persbericht uitgedaan over de start en de huisvesting van Kindcentrum de Beuk in Oostelbeers...

https://skobos.nl/nieuws/persbericht-huisvesting-in-oostelbeers/

Vacature zij-instromer wtf 0,6

Wij zoeken per september 2023 een zij-instromer (0,6 wtf).De volledige vacaturetekst en andere relevante documenten vind je op deze website bij Personeel > Vacatures.

https://skobos.nl/nieuws/vacature-zij-instromer-wtf-06/

Jaarverslag 2022

Het SKOBOS jaarverslag van 2022 is gepubliceerd op deze website. Het jaarverslag omvat het bestuursverslag, het rapport inzakede jaarrekening 2022 en het jaarverslag van de raad van toezicht...

https://skobos.nl/nieuws/jaarverslag-2022/

Kindcentrum de Vliertuin op locatie De Klep in Middelbeers

Gemeente Oirschot heeft op haar website informatie over de voorbereidingen en voortgang van kindcentrum de Vliertuin op sportpark de Klep in Middelbeers gepubliceerd: www...

https://skobos.nl/nieuws/kindcentrum-de-vliertuin-op-locatie-de-klep-in-middelbeers/

Kindcentrum de Vliertuin gaat schoolgebouw in Oostelbeers delen

Na constructieve gesprekken hebben gemeente Oirschot, RBOB De Kempen en SKOBOS besloten dat kindcentrum de Vliertuin en KC De Beuk gezamenlijk vanaf 1 augustus 2024 tijdelijk worden gehuisvest in het schoolgebouw in Oostelbeers...

https://skobos.nl/nieuws/kindcentrum-de-vliertuin-gaat-schoolgebouw-in-oostelbeers-delen/

Onderzoek uitvoering sportakkoord op kindcentra

In ons strategisch beleidsplan hebben we diverse ambities opgenomen. Eén ervan is de dynamische samenleving: SKOBOS staat proactief in verbinding met haar omgeving...

https://skobos.nl/nieuws/onderzoek-uitvoering-sportakkoord-op-kindcentra/

Aanmelden nieuwe leerlingen

Bij SKOBOS verwelkomen we met open armen nieuwe leerlingen! Waarom kiezen voor één van de SKOBOS-scholen? Wij geven kinderen een stevige basis van kennis en vaardigheden in een uitdagende speelleeromgeving...

https://skobos.nl/nieuws/aanmelden-nieuwe-leerlingen/

Kinderopvang op alle kindcentra van SKOBOS

Kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen op een kindcentrum van SKOBOS terecht voor onderwijs én kinderopvang...

https://skobos.nl/nieuws/kinderopvang-op-de-kindcentra-van-skobos/

Raad stemt in met voorstellen over Kindcentrum de Vliertuin

Dinsdag 21 mei jongstleden heeft de gemeenteraad van Oirschot ingestemd met de twee raadsvoorstellen die gingen over Kindcentrum de Vliertuin...

https://skobos.nl/nieuws/raad-stemt-in-met-voorstellen-over-kindcentrum-de-vliertuin/

Vacature leerkracht flexpool 0,6 wtf

Voor de SKOBOS-flexpool zijn wij per 1 augustus 2024 op zoek naar een leerkracht.Wil jij dat jouw werk verfrissend blijft, hou je ervan dat je deze week niet weet op welke school en bij welke groep je volgende week aan de slag bent en bouw je graag jouw kennis en ervaring snel uit? Bij SKOBOS zijn we regelmatig op zoek naar een vervanger...

https://skobos.nl/nieuws/vacature-leerkracht-flexpool-06-wtf/

Onderzoek uitvoering Lokaal Sportakkoord Oirschot

SKOBOS participeert in het Lokaal Sportakkoord Oirschot. In dit akkoord zijn een aantal ambities geformuleerd, waarbij die vanuit het onderwijs zijn: 1...

https://skobos.nl/nieuws/onderzoek-uitvoering-lokaal-sportakkoord-oirschot/

Vacature leerkracht groep 3 KC de Vliertuin

Voor kindcentrum de Vliertuin zijn wij per 1 augustus 2024 op zoek naar een leerkracht voor groep 3 (wtf 0,6)...

https://skobos.nl/nieuws/vacature-leerkracht-groep-3-kc-de-vliertuin/