SKOBOS

Grensverleggend groeien

De veranderingen in onze maatschappij gaan rap. Iets wat gisteren actueel was, is vandaag alweer oud nieuws. In een hectische, snelle wereld als deze hebben we andere vaardigheden nodig. Om ervoor te zorgen dat kinderen deze vaardigheden ontwikkelen en straks hun eigen weg kunnen vinden, is een rijk aanbod aan kinderopvang en onderwijs nodig dat aansluit op die dynamiek. Wij geven kinderen van 0 tot 13 jaar een stevige basis in een uitdagende omgeving. Zij krijgen de aandacht en ruimte om hun talenten en interesses te ontwikkelen, zodat zij met een open blik, zelfbewust, kritisch en actief deel kunnen nemen aan onze dynamische maatschappij.

De organisatie van SKOBOS

Onder SKOBOS, wat staat voor Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk, vallen vijf scholen en kindcentra. Ieder centrum en iedere school is anders en maakt eigen keuzes in de manier waarop zij de kinderen voorbereiden op de toekomst. Dit doen zij wel allemaal binnen de kaders van het beleid van SKOBOS. Eenheid in verscheidenheid is niet alleen in onze scholen en kindcentra belangrijk, ook binnen de organisatie als geheel.

Stichting SKOBOS is ingericht met een College van Bestuur, een Raad van Toezicht en een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De scholen en kindcentra hebben ieder een eigen directeur en medezeggenschapsraad.

organogram
organogram