Passend onderwijs

Een passende plek voor elk kind

Elk kind verdient onderwijs dat past bij zijn of haar talenten en mogelijkheden. Om in te spelen op uiteenlopende en specifieke behoeften zijn we altijd bezig met differentiatie (denk aan het aanpassen van instructies en instructietijd) en maken we groepsplannen. Op die manier zorgen we ervoor dat ook kinderen met specifieke behoeften op het gebied van leren, gedrag of fysiek welzijn hun weg vinden in ons onderwijs.

Ondersteunen waar het kan

SKOBOS streeft naar goed onderwijs voor alle kinderen. Kinderen krijgen op school de ondersteuning die passend is: zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. We evalueren regelmatig. Is er meer of juist minder nodig? Dan passen we het niveau van ondersteuning aan.

Soms lukt het een school of kindcentrum niet om op de behoefte in te spelen, ondanks alle inzet en expertise. Dan zoekt zij, in overleg met de ouders, een geschikte onderwijsplek in de buurt die dit wel kan. Om dat op een goede manier te doen, werken de scholen van SKOBOS samen met andere reguliere en speciale scholen in de regio. Dit doen zij in het samenwerkingsverband Passend onderwijs de Kempen.

Passend onderwijs continue in ontwikkeling

Binnen SKOBOS is passend onderwijs een thema waar alle scholen en kindcentra zich continue in ontwikkelen. Daarin spelen onder andere de 1-Zorgroute en de groepsplannen een rol. Ook richt SKOBOS zich op specifieke zaken, zoals het aantrekken of opleiden van reken- , taal- en leesspecialisten, intern begeleiders en gedragsspecialisten om de opbrengsten op deze gebieden te vergroten. Het doel is dat de scholen en kindcentra zich de komende jaren zodanig ontwikkelen dat ze over elk kind een uitspraak kunnen doen en voor iedere leerling een aanbod kunnen ontwikkelen.

Meer weten over passend onderwijs? Bezoek dan de volgende websites: