Missie en visie

Grensverleggend Groeien

Missie

SKOBOS zet met inspirerend onderwijs kinderen in beweging om zich optimaal te ontwikkelen tot zelfbewuste en betrokken mensen, zodat zij een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de dynamische samenleving.

Pay-off en kernwaarden

Onze pay-off is: Grensverleggend Groeien

De SKOBOS kernwaarden zijn:

  • Open-minded
  • Verbonden
  • Verantwoordelijk

Onze kernwaarden zijn onderling verbonden:

  • Open-minded: met een open blik kijken naar de wereld om ons heen, met de wil hem te begrijpen.
  • Verbonden: proactief de relatie aangaan en onderhouden.
  • Verantwoordelijk: we maken bewuste keuzes, waarbij we steeds de dialoog aangaan over waarom we doen, wat we doen.

Visie

Binnen onze kindcentra geven wij kinderen van 0 tot 13 jaar een stevige basis van kennis en vaardigheden in een uitdagende speelleeromgeving. We gaan uit van wat kinderen nodig hebben, zodat zij zich zo thuisnabij, zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen met oog voor de wereld om hen heen. Met een breed aanbod bieden we kinderen maximale kansen om van en met elkaar te leren op basis van hun talenten en interesses. We stimuleren hun nieuwsgierige, onderzoekende houding en we leren ze te worden wie ze zijn. Onze gemotiveerde medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor goed onderwijs en opvang. Hun talenten en expertises zetten we in vanuit hun intrinsieke motivatie. Met elkaar, met kinderen en hun ouders en met externe partners leren, ontwikkelen en werken we samen in en rond onze kindcentra.

SKOBOS Grensverleggend Groeien
SKOBOS Grensverleggend Groeien
SKOBOS Grensverleggend Groeien
SKOBOS Grensverleggend Groeien