Missie en visie

Grensverleggend Groeien

Missie

SKOBOS biedt een rijk aanbod aan kinderopvang en onderwijs. Wij geven kinderen van 0 tot 13 jaar een stevige basis in een uitdagende omgeving. Zij krijgen de aandacht en ruimte om hun talenten en interesses te ontwikkelen, zodat zij met een open blik, zelfbewust, kritisch en actief deel kunnen nemen aan onze dynamische maatschappij.

Pay-off en kernwaarden

Onze pay-off is: Grensverleggend Groeien

Achter de missie en visie liggen drie kernwaarden die door de hele organisatie heen richting geven aan het denken en handelen van álle betrokkenen bij SKOBOS:

  • Open-minded;
  • Verbonden;
  • Verantwoordelijk.

Visie

SKOBOS is een professionele organisatie voor onderwijs en kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Onze doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen doen recht aan de verschillen tussen kinderen. Door middel van een breed aanbod bieden we alle kinderen op basis van hun achtergrond, talenten, interesses en onderzoekende houding maximale kansen om zich te ontwikkelen. Met uiteenlopende leerarrangementen krijgen kinderen de gelegenheid om doelgericht, actief, uitdagend, zelfstandig, met en van elkaar te leren. De leraar stimuleert en begeleidt hen en geeft ze de juiste feedback, bijvoorbeeld met behulp van een digitaal portfolio. Op die manier geven we kinderen een stevige basis van kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij van nu en van de toekomst.

Ambitie, maar ook communicatie en betrokkenheid hebben een belangrijke positie in onze organisatie. SKOBOS staat open voor mogelijkheden die zich extern aanbieden en blijft zich continue ontwikkelen. Dat zie je ook terug bij onze professionals. Enthousiaste, deskundige mensen met een breed scala aan expertises. Medewerkers die bereid zijn te reflecteren en zich voortdurend verder ontwikkelen. Die respectvol samenwerken en elkaars verantwoordelijkheid voor kinderen en voor de organisatie delen.

De kindcentra van SKOBOS geven op hun eigen wijze vorm aan onze visie op leren en ontwikkelen. Bij de een vind je flexibele werkplekken en bij de ander zijn er geen klaslokalen maar meerdere open werkruimtes. Alle locaties zijn uitnodigend, verzorgd en veilig. Het voorzieningenniveau is breed en van hoge kwaliteit. De ICT-mogelijkheden zijn optimaal, zowel voor kinderen als voor medewerkers.

SKOBOS Grensverleggend Groeien
SKOBOS Grensverleggend Groeien
SKOBOS Grensverleggend Groeien
SKOBOS Grensverleggend Groeien