Missie en visie

Talent in beweging

SKOBOS staat voor brede talentontwikkeling van alle kinderen waarin zij ook zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leren. Daarmee bedoelen we dat we:

  • gericht zijn op brede ontwikkeling, en niet alleen maar op cognitie en kennis;
  • ons allemaal richten op talentontwikkeling, en dat we aansluiten bij de vaardigheden en talenten die kinderen hebben;
  • een voorstander zijn van ‘zelf verantwoordelijkheid nemen’. De verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling leggen we dus steeds meer bij de kinderen;
  • focussen op ontwikkeling, wat betekent dat het ons gaat om groei.

‘Het doel van SKOBOS is goed onderwijs verzorgen waardoor kinderen in de voortdurend veranderende wereld hun eigen weg kunnen vinden. En daarin is het nemen van eigen verantwoordelijkheid heel belangrijk.’