Kindcentrumontwikkeling

Een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-13 jaar

SKOBOS werkt samen met Korein en Samenwijs aan kindcentrumontwikkeling. We willen opvang en onderwijs in één doorgaande leer- en ontwikkelingslijn aanbieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar, zodat zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Onze ambitie, doelen en richting hebben we vastgelegd in een visiedocument. Dit document vormt het vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van de kindcentra. Op welke manier de kinderopvang wordt georganiseerd is bij SKOBOS per school of kindcentrum verschillend.

Kindcentrummonitor

Om te weten waar we staan in onze kindcentrumontwikkeling en waar we met elkaar verder in moeten investeren, hebben we een nulmeting gedaan met behulp van de kindcentrummonitor. Compasnul13 heeft ons hierin begeleid. De kindcentrummonitor brengt de mate van samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs in een kindcentrum in beeld op een vijfpuntschaal. Er wordt daarbij gekeken naar twaalf domeinen die een rol spelen in de kindcentrumontwikkeling. 

Met trots presenteren wij de resultaten van de kindcentrummonitor aan u. Wij zien een mooi effect van de inspanningen die de medewerkers van onderwijs en opvang met elkaar aan het vormgeven zijn. We zien ook volop mogelijkheden voor gezamenlijke doorontwikkeling. Denk hierbij aan het nog beter inzetten van elkaars expertise.

Samen zorgen we ervoor dat de kinderen in de gemeente Oirschot zich op onze kindcentra optimaal kunnen ontwikkelen.