Verantwoording

Weten wat we doen (en deden)?

SKOBOS en haar scholen en kindcentra zijn voortdurend in beweging. We willen leerlingen helpen hun plek te vinden in een steeds maar veranderende maatschappij en dus veranderen wij als organisatie ook continu. Elke dag werken leerlingen, ouders, leerkrachten en het ondersteunend personeel aan de ontwikkeling van talenten om het beste in ieder kind naar boven te halen.

Om anderen te laten weten hoe we dat doen brengen we ter verantwoording verslag uit in jaarverslagen.

‘Onze primaire taak is onderwijs verzorgen. Die taak is voor ons, ook wanneer er veel druk wordt uitgeoefend van buitenaf, kraakhelder.’