De bovenschoolse NT2-klas van SKOBOS

Nederlands voor andertalige kinderen

SKOBOS heeft te maken met leerlingen die Nederlands als tweede taal spreken. Dit zijn kinderen uit Oekraïne, kinderen van asielzoekers met een definitieve verblijfsvergunning, van arbeidsmigranten of expats. Het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal is essentieel voor het goed kunnen volgen van het onderwijs. Daarom heeft SKOBOS voor deze kinderen een Nieuwkomersklas, zodat we hen een passend onderwijsaanbod kunnen geven.

De Nieuwkomersklas is gehuisvest in Kindcentrum de Linde. Enthousiaste leerkrachten, een leerkrachtondersteuner en een onderwijsassistent bieden intensieve taallessen, zodat de kinderen na 40 weken kunnen doorstromen naar een reguliere school en kunnen aansluiten in de juiste groep.

Op de reguliere scholen krijgen NT2-leerlingen ondersteuning binnen de basisondersteuning. Hulpvragen kunnen neergelegd worden bij de Nieuwkomersklas. De NT2-specialist adviseert de reguliere groepsleerkrachten en de intern begeleiders van de anderstalige kinderen. Zij bespreken samen de potentie en de ontwikkeling van de leerlingen en de uitdagingen waarvoor zij staan.

Nieuwkomersklas iets voor uw kind?

U bent van harte welkom om een keer een kijkje te komen nemen. Neem contact op met Wendy Robben om een afspraak te maken: wendyrobben@skobos.nl

Team Nieuwkomersklas
Team Nieuwkomersklas