Bovenschoolse Plusklas van SKOBOS

Voor extra uitdaging

Op iedere school en elk kindcentrum zitten kinderen die in de reguliere klas niet voldoende tot hun recht komen of moeilijk aansluiting vinden. Kinderen met een bovengemiddelde intelligentie bijvoorbeeld, maar ook kinderen met een bijzonder groot denkvermogen, een eigen manier van denken of een bijzondere houding of belangstelling ten opzichte van leren. Deze kinderen verdienen het uitgedaagd te worden op hun eigen, unieke niveau. Voor hen is er daarom de bovenschoolse Plusklus.

De Plusklas: leren zoals dat bij jou past

Vanuit alle SKOBOS-scholen en kindcentra komen er iedere week leerlingen bij elkaar in een klas van de Plataan. Het lokaal is de thuisbasis van de Plusklas, een groep waarin uiteenlopende begaafdheden en leeftijden zitten. Hier doen de leerlingen mee aan bijzondere lesactiviteiten die ervoor zorgen dat ook zij voldoende worden uitgedaagd. Dat zij leren te leren, vanuit hun bijzondere manier van denken en doen. Het uitgangspunt bij het lesgeven in de bovenschoolse Plusklas is om de kinderen zowel pedagogisch (sociaal-emotioneel) als didactisch (cognitief) op hun eigen manier te benaderen.

Hoe we bijzondere begaafdheid signaleren

Vaak denken mensen bij bijzondere begaafdheid aan leerlingen die hoge punten halen. Dat is lang niet altijd het geval. Het kunnen leerlingen zijn die, doordat ze sociaal wenselijk gedrag vertonen, helemaal niet opvallen of juist leerlingen die ongewenst gedrag vertonen. Ook kunnen het kinderen zijn die vanwege perfectionisme langzaam presteren of een chaotische leerstrategie of motivatieproblemen hebben. Op de scholen en kindcentra van SKOBOS zorgen we voor een goede signalering en een passend leerstofaanbod, want ook bijzonder begaafde kinderen hebben recht op erkenning en onderwijs op maat.