Vakanties en vrije dagen

Even geen school

Bij het bepalen van het vakantierooster houden we rekening met de andere basisscholen in Oirschot en maken we een evenwichtige verdeling tussen les en vakantie in ons onderwijsjaar. Ook proberen we zoveel mogelijk vakanties gelijk te laten lopen met die van het voortgezet onderwijs en volgen we het provinciaal advies waar dat kan.

Een paar dagen in het jaar zijn er studiedagen en –middagen voor de teams van de scholen en kindcentra van SKOBOS. Op die dagen of middagen zijn de kinderen vrij. De data hiervoor vindt u op de websites van de scholen en kindcentra. Deze data zijn ieder schooljaar anders.

Vakanties en vrije dagen 2017-2018

Studiedag SKOBOS 22 september 2017
Herfstvakantie 14 t/m 22 oktober 2017
Kerstvakantie 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie 10 t/m 18 februari 2018
Goede vrijdag 30 maart 2018 vanaf 12.00 uur
Tweede paasdag 2 april 2018
Koningsdag 27 april 2018
Meivakantie 28 april t/m 13 mei 2018
Hemelvaart 10 mei 2018
Tweede pinksterdag 21 mei 2018
Zomervakantie 7 juli t/m 19 augustus 2018