Vakanties en vrije dagen

Even geen school

Bij het bepalen van het vakantierooster houden we rekening met de andere basisscholen in Oirschot en maken we een evenwichtige verdeling tussen les en vakantie in ons onderwijsjaar. Ook proberen we zoveel mogelijk vakanties gelijk te laten lopen met die van het voortgezet onderwijs en volgen we het provinciaal advies waar dat kan.

Een paar dagen in het jaar zijn er studiedagen en –middagen voor de teams van de scholen en kindcentra van SKOBOS. Op die dagen of middagen zijn de kinderen vrij. De data hiervoor vindt u op de websites van de scholen en kindcentra. Deze data zijn ieder schooljaar anders.

Vakanties en vrije dagen 2018-2019

Studiedag SKOBOS 5 oktober 2018
Herfstvakantie 13 t/m 21 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 2 t/m 10 maart 2019
Goede vrijdag 19 april 2019 vanaf 12.00 uur
Meivakantie 20 april t/m 5 mei 2019
Tweede paasdag 22 april 2019
Koningsdag 27 april 2019
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
Tweede pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie 6 juli t/m 18 augustus 2019