Vakanties en vrije dagen

Even geen school

Bij het bepalen van het vakantierooster houden we rekening met de andere basisscholen in Oirschot en maken we een evenwichtige verdeling tussen les en vakantie in ons onderwijsjaar. Ook proberen we zoveel mogelijk vakanties gelijk te laten lopen met die van het voortgezet onderwijs en volgen we het provinciaal advies waar dat kan.

Een paar dagen in het jaar zijn er studiedagen en –middagen voor de teams van de scholen en kindcentra van SKOBOS. Op die dagen of middagen zijn de kinderen vrij. De data hiervoor vindt u op de websites van de scholen en kindcentra. Deze data zijn ieder schooljaar anders.

Vakanties en vrije dagen 2020-2021

Zomervakantie '19-'20 13 juli t/m 21 augustus 2020
Studiedag SKOBOS 9 oktober 2020
Herfstvakantie 17 t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 13 t/m 21 februari 2021
Goede Vrijdag 2 april 2021 vanaf 12.00 uur
Tweede paasdag 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 1 t/m 14 mei 2021
Tweede pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 24 juli t/m 5 september 2021

 

Vakanties en vrije dagen 2021-2022

Studiedag SKOBOS 4 oktober 2021
Herfstvakantie 23 oktober t/m 31 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2022
Tweede paasdag 18 april 2022
Meivakantie 23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
Tweede pinksterdag 6 juni 2022
Zomervakantie 23 juli t/m 4 september 2022