SKOBOS nieuws

Van binnen én buiten

Vacatures basisschool De Beerze

Donderdag

Wij zijn per 1 september 2022 voor basisschool De Beerze op zoek naar een leerkracht (wtf 1,0) en een vakleerkracht bewegingsonderwijs (wtf 0,6). lees verder »

Peuterwerk: meer VVE-locaties en langere openingstijden

Donderdag

Naast Kindcentrum De Plataan zijn Kindcentrum De Linde en Speelleerplein de Fonkeling nu ook een VVE-locatie. Vanaf peuterwerk tot en met groep 2 bieden zij een passend aanbod voor kinderen, zodat ze zonder achterstand in groep 3 kunnen starten. lees verder »

Vacatures leerkracht Kindcentrum de Linde

Donderdag

Wij zijn per 1 augustus 2022 op zoek naar twee leerkrachten voor Kindcentrum de Linde. lees verder »

Mooie groei in kindcentrumontwikkeling

Donderdag

Al enkele jaren werken we aan kindcentrumontwikkeling. Om de groei hierin te volgen nemen we de kindcentrummonitor af, die de mate van samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs in beeld brengt op een vijfpuntschaal. lees verder »

Jonge kind specialist

Donderdag

Deze week is er landelijk extra aandacht voor de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-7 jaar. Jonge kinderen ontwikkelen zich op een geheel eigen manier: onderzoekend, met hun hele lijf, verkennen ze de wereld en krijgen ze er grip op. lees verder »

De wereld om je heen ontdekken en beter begrijpen

Dinsdag

Het is deze Nationale Museumweek. De scholen van SKOBOS gaan jaarlijks met hun leerlingen naar musea. Dat kan in Oirschot zijn, naar Museum de Vier Quartieren, maar ook daarbuiten zoals het Oorlogsmuseum in Overloon of het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Museumbezoeken zijn niet alleen voor een leuk dagje uit, maar ook om iets te leren. Ze zetten kinderen aan het denken, over henzelf en over de samenleving. lees verder »

Kindcentrum de Plataan: samen leren onder één dak

Maandag

Op Kindcentrum de Plataan staan we samen voor opvang en onderwijs in een doorgaande lijn. Wij geven onze kinderen ruimte om te groeien. We werken vanuit onze kernwaarden: aandacht, inspiratie en vertrouwen. lees verder »

Gedragsspecialist: steunpilaar van collega's en leerlingen

Dinsdag

Om kinderen die opvallen door hun gedrag zo goed mogelijk te begeleiden, werken we bij SKOBOS op elke school met gedragsspecialisten. Zij zijn geschoold in het omgaan met kinderen met een ondersteuningsbehoefte op sociaal en emotioneel gebied. lees verder »

Ondersteuning die passend is

Dinsdag

SKOBOS streeft naar goed onderwijs voor alle kinderen. Kinderen krijgen op onze scholen de ondersteuning die passend is: zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. We evalueren regelmatig. Is er meer of juist minder nodig? Dan passen we het niveau van ondersteuning aan. lees verder »

Speelleerplein de Fonkeling in de schijnwerpers

Maandag

Speelleerplein de Fonkeling is een gezellig kindcentrum in de gemeente Oirschot. Niet voor niets dragen wij deze naam. Wij willen onderwijs geven dat kinderen laat stralen. En dat doen we nét even op een andere manier, dan de meeste scholen.  lees verder »

Maak kennis met basisschool de Beerze

Maandag

Op basisschool de Beerze werken we op twee locaties, maar voelen we ons één. Voor de kinderopvang werken we samen met Samenwijs opvang. lees verder »

Kijk mee op Kindcentrum De Linde

Maandag

Deze week nemen we je mee naar Kindcentrum De Linde. De Linde staat met haar onderwijs en kinderopvang midden in de maatschappij. lees verder »

Bezoek ons op de online banenmarkt van Hogeschool De Kempel

Maandag

Hogeschool de Kempel organiseert woensdag 23 februari een online banenmarkt. Ben jij 3e of 4e jaars student? lees verder »

Een inkijkje in Dalton Kindcentrum AvontuurRijk

Maandag

Dalton Kindcentrum AvontuurRijk is een kindcentrum midden in het groen tussen Oirschot en Best, waar we volgens de Daltonprincipes onderwijs en opvang verzorgen. lees verder »

Maak kennis met onze scholen

Maandag

SKOBOS is verantwoordelijk voor het onderwijs op vijf basisscholen in de gemeente Oirschot. De komende weken laten we u hier kennismaken met onze vijf scholen. lees verder »

Inkijkje in onze Plusklas

Donderdag

Wekelijks komen meer- en hoogbegaafde kinderen vanuit onze vijf scholen naar de bovenschoolse Plusklas. We geven u graag een inkijkje in deze klas. lees verder »

Vacature zij-instromer

Dinsdag

Deze vacature is inmiddels ingevuld. lees verder »

Fijne feestdagen!

Dinsdag

Wij wensen iedereen hele fijne en gezellige feestdagen en een gezond 2022! lees verder »

Aanmelden basisschool

Maandag

Wordt je kind dit jaar 3 jaar, dan mag je je kind aanmelden bij een basisschool. Voordat je een keuze maakt, is het fijn om eerst een kijkje te nemen op de verschillende scholen. Zo kun je sfeer proeven en kijken of een school aansluit bij wat je zoekt voor je kind. lees verder »

de linde opening burgemeester

BSO-MakerSpace bij Kindcentrum de Linde

Maandag

Kindcentrum De Linde heeft sinds kort een MakerSpace! Het is een speciale ruimte voor onderwijs en kinderopvang, waar kinderen creatief aan de slag kunnen en waar ze hun talenten kunnen ontdekken. lees verder »

Standpunt inzake ontwikkeling basisschool De Beerze naar kindcentrum

Donderdag

Op dinsdag 28 september 2021 heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Oirschot ingestemd met de realisatie van een integraal kindcentrum op locatie De Klep in Middelbeers. Na het raadsbesluit is SKOBOS in gesprek gegaan met het team en de MR van basisschool De Beerze, met de gemeente en andere betrokkenen om in goed overleg, met draagkracht en draagvlak de tussentijdse weg naar de opening van het IKC op De Klep te bewandelen. lees verder »

Infographic (sociale) veiligheid

Dinsdag

Een veilige omgeving is van groot belang voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen en te kunnen leren. Voor medewerkers is een gevoel van veiligheid belangrijk om hun werk goed te kunnen doen. lees verder »

SKOBOS-inspiratiedag

Maandag

Inspireren en ontmoeten, daar zijn alle SKOBOS-medewerkers vandaag met elkaar mee bezig. In de ochtend worden we geïnspireerd door wetenschapsjournalist Mark Mieras, die zich heeft gespecialiseerd in de ontwikkeling van de hersenen. lees verder »

Raad stemt in met bouw integraal kindcentrum in de Beerzen!

Maandag

Wij zijn heel blij!😀 Afgelopen dinsdag heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Oirschot ingestemd met de bouw van een integraal kindcentrum op sportpark De Klep. lees verder »

Raadsvoorstel IKC de Klep

Maandag

Wij (SKOBOS, het team van basisschool de Beerze en Samenwijs opvang) zijn blij te kunnen vertellen dat de burgemeester en wethouders van de gemeente Oirschot een raadsvoorstel hebben gedaan om in te stemmen met de realisatie van een integraal kindcentrum op sportpark de Klep. lees verder »

Het schooljaar is begonnen!

Maandag

De vakantie is voorbij, het nieuwe schooljaar is begonnen. We maken er met elkaar iets moois van. Veel succes en plezier allemaal! lees verder »

Jaarverslag 2020

Maandag

Het jaarverslag 2020 is klaar en we hebben het gepubliceerd op deze website. lees verder »

Extra hulp voor de klas

Dinsdag

Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld voor het onderwijs omdat het coronavirus voor grote uitdagingen zorgt. De subsidieregeling ‘Extra hulp voor de klas’ is bedoeld om de continuïteit van het onderwijs in deze lastige tijd zo goed mogelijk te kunnen waarmaken. lees verder »

Informatiebijeenkomst ouders/verzorgers BS de Beerze

Donderdag

Donderdag 28 januari vindt een online informatieavond plaats voor ouders/verzorgers van de leerlingen van basisschool de Beerze. Tijdens deze avond geven wij een toelichting op het voorgenomen besluit om het onderwijs in de Beerzen per 1 augustus 2022 alleen nog op locatie Middelbeers aan te bieden. lees verder »

Begroting 2021 goedgekeurd

Dinsdag

Hoeveel euro's komen er binnen en waar geven we ze aan uit? Bij SKOBOS hebben we te maken met diverse geldstromen, die we vastleggen in een begroting. lees verder »

Kindcentrumontwikkeling doe je samen!

Maandag

SKOBOS, Korein en Samenwijs gaan verder met de ontwikkeling van kindcentra in de gemeente Oirschot. Vanuit een gezamenlijke visie en aanpak bieden zij een doorlopend en uitdagend ontwikkelaanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De drie partners hebben hun ambitie, doelen en richting vastgelegd in een visiedocument, dat zij maandag 29 juni ondertekend hebben. lees verder »

Kindcentrummonitor

Dinsdag

SKOBOS werkt samen met Korein en SamenWijs aan kindcentrumontwikkeling. Om te weten waar we staan in deze ontwikkeling en waar we met elkaar verder in moeten investeren, hebben we een nulmeting gedaan met behulp van de kindcentrummonitor. Compasnul13 heeft ons hierin begeleid. lees verder »

Nieuwe PR-film SKOBOS

Maandag

Afgelopen donderdag namen wij met een mini-symposium in Theater De Enck afscheid van onze bestuursvoorzitter Frans Bruinsma. Ter ere van zijn vertrek hebben wij een nieuwe pr-film gemaakt, die we die middag voor het eerst lieten zien. lees verder »

Wisseling van de wacht

Donderdag

Vandaag nemen wij na twaalf jaar afscheid van Frans Bruinsma als bestuursvoorzitter van SKOBOS. Dit doen we met een onderwijssymposium in De Enck in Oirschot. lees verder »

Op termijn mogelijk toch IKC op De Klep

Donderdag

De gemeenteraad van Oirschot vergaderde afgelopen dinsdagavond over de begroting voor de jaren 2020 en verder. Eén van de onderwerpen was het integraal kindcemtrum op Sportpark De Klep in Middelbeers. In principe ziet iedereen het plan van een IKC op De Klep wel zitten, maar door financiële beperkingen leek het op de lange baan geschoven te worden. lees verder »

Afscheid voorzitter college van bestuur

Maandag

lees verder »

Nieuwe voorzitter College van Bestuur SKOBOS bekend

Dinsdag

De Raad van Toezicht van SKOBOS heeft mevrouw drs. E.J. (Liesbeth) van den Berg-Hardenbol per 1 augustus 2019 benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van SKOBOS. Mevrouw Van den Berg-Hardenbol volgt daarmee de heer F.G.M. (Frans) Bruinsma op, de huidige voorzitter College van Bestuur. De heer Bruinsma bereikt dit najaar de pensioengerechtigde leeftijd en neemt dan afscheid van SKOBOS. lees verder »

SKOBOS Grensverleggend Groeien

Missie en visie SKOBOS

Donderdag

In 2018 heeft SKOBOS opnieuw een missie- en visietraject doorlopen. Een missie is datgene dat de organisatie naar buiten wil uitdragen. Het geeft aan waarvoor SKOBOS staat, wat onze identiteit en waarden zijn. Een visie is een algemene voorstelling van de toekomst van de organisatie. Het geeft aan waarvoor SKOBOS gaat, welke richting we op willen gaan. lees verder »

Stand van zaken kindcentrum De Klep

Vrijdag

Op dinsdag 15 januari 2019 vond in het gemeentehuis van Oirschot een opiniërende raadsvergadering plaats over de mogelijke ontwikkeling van een kindcentrum op sportpark De Klep in Middelbeers. lees verder »

Intentieovereenkomst integraal kindcentrum sportpark De Klep

Dinsdag

We zijn weer een stap dichter bij de realisatie van een kindcentrum op sportpark De Klep in Middelbeers! Op maandagmiddag 8 januari 2018 tekenden vertegenwoordigers van SKOBOS, Samenwijs Opvang, voelbalvereniging Beerse Boys, Buurtbeheer Middelbeers Westelbeers, Dorpsraad Oostelbeers en de gemeente Oirschot een intentieovereenkomst voor de totstandkoming van een integraal kindcentrum binnen een termijn van vijf tot acht jaar. lees verder »

SKOBOS en Korein Kinderplein bekrachtigen samenwerking

Maandag

SKOBOS en Korein Kinderplein gaan officieel met elkaar samenwerken aan de vorming van (integrale) kindcentra op de scholen van SKOBOS. Op dinsdag 24 oktober tekenen zij een samenwerkingsovereenkomst, waarin de afspraken staan om in de gemeente Oirschot onderwijs en kinderopvang onder één dak en onder één directeur mogelijk te maken. lees verder »

SKOBOS pleit voor nieuw kindcentrum de Beerze op De Klep

Maandag

lees verder »