SKOBOS nieuws

Van binnen én buiten

We zijn weer begonnen!

Maandag

Na een fijne zomervakantie zijn we gestart met het nieuwe schooljaar. lees verder »

SKOBOS heeft vakantie!

Donderdag

Wegens de zomervakantie is het bestuurskantoor van SKOBOS gesloten van maandag 15 juli tot en met vrijdag 9 augustus 2019. lees verder »

Bedankt voor alle hulp!

Maandag

Elk schooljaar kunnen onze scholen rekenen op hulp van ouders, opa's, oma's en andere vrijwilligers. Zonder hun hulp en ondersteuning is het voor onze scholen niet mogelijk om allerlei activiteiten te organiseren. lees verder »

Vacature Teamleider B

Donderdag

Korein Kinderplein is op zoek naar een teamleider B voor vier kindcentra van SKOBOS. lees verder »

Toetsadviezen centrale eindtoets zijn correct

Dinsdag

Dit voorjaar hebben duizenden basisscholieren een eindtoets gemaakt. De leerlingen uit groep 8 van alle SKOBOS-scholen hebben de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens gemaakt. lees verder »

BSO-programma meivakantie

Woensdag

Onze BSO heeft voor de meivakantie allerlei leuke activiteiten gepland! lees verder »

Nieuwe voorzitter College van Bestuur SKOBOS bekend

Dinsdag

De Raad van Toezicht van SKOBOS heeft mevrouw drs. E.J. (Liesbeth) van den Berg-Hardenbol per 1 augustus 2019 benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van SKOBOS. Mevrouw Van den Berg-Hardenbol volgt daarmee de heer F.G.M. (Frans) Bruinsma op, de huidige voorzitter College van Bestuur. De heer Bruinsma bereikt dit najaar de pensioengerechtigde leeftijd en neemt dan afscheid van SKOBOS. lees verder »

Staking vrijdag 15 maart 2019

Donderdag

De AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en de FvOV hebben een actieweek aangekondigd in maart 2019 voor meer investeringen in het onderwijs. De afsluiting is een landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart. Daaraan doen alle sectoren mee, van basisschool tot universiteit. Zij willen onder andere een verlaging van de werkdruk en de salarissen moeten omhoog. lees verder »

Fijne carnavalsvakantie

Donderdag

Of je het nou viert in Skôn Orre Gat, Strijkersgat of Oliedonk, wij wensen iedereen een hele gezellige carnaval en een fijne vakantie. Graag tot maandag 11 maart allemaal! lees verder »

Open dagen voor nieuwe kinderen

Maandag

De scholen en kindcentra van SKOBOS verwelkomen graag nieuwe kinderen en hun ouders. Daarom organiseren wij in maart op elke school en kindcentrum een open dag. lees verder »

SKOBOS Grensverleggend Groeien

Missie en visie SKOBOS

Donderdag

In 2018 heeft SKOBOS opnieuw een missie- en visietraject doorlopen. Een missie is datgene dat de organisatie naar buiten wil uitdragen. Het geeft aan waarvoor SKOBOS staat, wat onze identiteit en waarden zijn. Een visie is een algemene voorstelling van de toekomst van de organisatie. Het geeft aan waarvoor SKOBOS gaat, welke richting we op willen gaan. lees verder »

Centrale Eindtoets groep 8

Maandag

Op 16, 17 en 18 april 2019 staat de Centrale Eindtoets gepland voor de leerlingen van groep 8. Afgelopen jaar hebben wij deze toets op onze scholen voor de eerste keer digitaal afgenomen. Dit jaar wilden wij dezelfde opzet hanteren, maar dat is helaas niet mogelijk. lees verder »

Stand van zaken kindcentrum De Klep

Vrijdag

Op dinsdag 15 januari 2019 vond in het gemeentehuis van Oirschot een opiniërende raadsvergadering plaats over de mogelijke ontwikkeling van een kindcentrum op sportpark De Klep in Middelbeers. lees verder »

Vertelpunt Passend Onderwijs

Maandag

SKOBOS participeert in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen. Op 13 maart 2019 brengt Minister Slob een regiobezoek bij de samenwerkingsverbanden PO en VO Eindhoven e.o., Helmond-Peelland en De Kempen. Om dit beziek goed voor te bereiden heeft de minister een digitaal vertelpunt geopend. lees verder »

Vakantierooster 2019-2020

Dinsdag

Het vakantierooster van het schooljaar 2019-2020 is bekend. lees verder »

Kindcentrum de Bongerd & Antoniusschool heeft een nieuwe naam

Donderdag

Kindcentrum de Bongerd & Antoniusschool heet voortaan Dalton Kindcentrum AvontuurRijk! lees verder »

Fijne kerstvakantie!

Donderdag

Wij wensen iedereen een hele fijne kerstvakantie! lees verder »

Week tegen Kindermishandeling: 19 t/m 25 november

Dinsdag

Het thema van de Week is dit jaar: Ik maak het verschil

In Nederland groeien bijna 119.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken. lees verder »

Vacature Onderwijsbestuurder

Maandag

De Raad van Toezicht van SKOBOS zoekt per augustus 2019 een onderwijsbestuurder. lees verder »

Kom een kijkje nemen bij Peuterwerk!

Zondag

Peuters breiden graag hun wereld uit met nieuwe ontdekkingen en samenspel met leeftijdsgenootjes. Het peuterwerk op drie van onze kindcentra geeft uw peuter volop gelegenheid om samen te spelen, te ontdekken en te ontwikkelen. Tijdens schoolweken is uw kind twee ochtenden van drie uur welkom bij peuterwerk. Hij/zij kan zich bij ons in eigen tempo ontwikkelen met leeftijdsgenootjes, onder begeleiding van geschoolde pedagogisch medewerkers. Op een speelse en ongedwongen wijze, want een peuter ontwikkelt zich door doen, voelen en lijfelijk bezig zijn. Daarbij maken we gebruik van VVE-methodes (Voor- en Vroegschoolse Educatie). lees verder »

BS de Beerze zet haar beste beentje voor bij Reina's scholenloop

Zondag

De kinderen van basisschool de Beerze liepen op donderdag 4 oktober Reina's scholenloop van Running Team Oirschot. Om zoveel mogelijk geld te verdienen voor het vakantiehuis van RTO waar mensen met kanker gratis kunnen verblijven, hadden de kinderen van tevoren sponsoren gezocht. lees verder »

Informatieavond “Mediaopvoeding: hoe doe je dat?”

Donderdag

Op woensdag 31 oktober aanstaande organiseren wij een informatieavond over mediaopvoeding. Hoe kun je je kind helpen om verstandig om te gaan met internet, gamen en sociale media? lees verder »

Vacature directeur Kindcentrum de Linde

Donderdag

SKOBOS zoekt voor Kindcentrum de Linde per begin 2019 een innovatieve en daadkrachtige directeur die samen met het betrokken team de ontwikkeling naar een kindcentrum intensiveert en borgt. De reactietermijn is inmiddels gesloten, solliciteren is niet meer mogelijk. lees verder »

Onderwijsassistenten en gymleerkrachten op onze scholen

Maandag

Vanaf schooljaar 2018-2019 is er voor elke school in het primair onderwijs extra geld om de werkdruk aan te pakken. Elke school krijgt, op basis van het aantal leerlingen, een bedrag om de werkdruk op de school merkbaar te verminderen. Van dit geld hebben de scholen van SKOBOS voor het nieuwe schooljaar onderwijsassistenten en/of leerkrachten bewegingsonderwijs aangesteld. lees verder »

Het schooljaar 2018-2019 is gestart!

Maandag

Na zes weken zomervakantie zijn we gestart met het nieuwe schooljaar. Onze medewerkers kwamen vorige week al bij elkaar voor de voorbereidingen. lees verder »

SKOBOS viert vakantie!

Dinsdag

Wegens de zomervakantie is het bestuurskantoor van SKOBOS van maandag 16 juli t/m vrijdag 10 augustus 2018 gesloten. lees verder »

Fijne meivakantie

Donderdag

Van 27 april tot en met 13 mei zijn al onze scholen gesloten i.v.m. Koningsdag en aansluitend de meivakantie. Onze kinderopvang is wel geopend tijdens de vakantie. lees verder »

Aan de slag met werkdruk

Maandag

Een veel gehoorde klacht binnen het primair onderwijs is dat de werkdruk te hoog is. Die hoge werkdruk is een van de redenen waarom leerkrachten in Nederland het afgelopen jaar al verschillende keren hebben gestaakt. Onlangs gebeurde dit ook weer. lees verder »

Vacature directeur Kindcentrum de Linde

Donderdag

SKOBOS zoekt voor Kindcentrum de Linde in Oirschot per 01-08-2018 een ervaren en daadkrachtige directeur. lees verder »

Rapport De Staat van het Onderwijs

Dinsdag

Elk jaar maakt de Inspectie van het Onderwijs een overzicht van de trends en ontwikkelingen in het onderwijs. Op 11 april was het jaarlijkse congres De Staat van het Onderwijs waar de inspectie het gelijknamige rapport overhandigde aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. lees verder »

Staking vrijdag 13 april 2018

Dinsdag

Op vrijdag 13 april 2018 organiseert het PO-Front een stakingsactie voor het basisonderwijs in Brabant en Limburg. De meeste leerkrachten van vier van de vijf SKOBOS-scholen doen hieraan mee. Dat betekent dat de Antoniusschool, Kindcentrum de Plataan, Kindcentrum de Linde en Speelleerplein de Fonkeling vrijdag gesloten zijn. De leerkrachten van Basisschool de Beerze staken niet en de school is die dag gewoon open. lees verder »

Ontdekken en leren op het groene schoolplein

Dinsdag

Groene schoolpleinen zijn gezond, aantrekkelijk, leerzaam, bevorderen biodiversiteit, leveren een bijdrage aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving, verminderen het pestgedrag en het wordt een plek waar je zelfs na schooltijd nog graag verblijft. lees verder »

Open dagen voor nieuwe leerlingen

Donderdag

De scholen en kindcentra van SKOBOS verwelkomen graag nieuwe kinderen en hun ouders. Daarom organiseren wij ieder jaar in maart op elke school en kindcentrum een open dag. Een mooie kans voor belangstellenden, maar vooral voor ouders met peuters om eens ongedwongen een kijkje te nemen bij een of meerdere scholen/kindcentra, de sfeer te proeven en in gesprek te gaan met leerkrachten, leerlingen en directie. lees verder »

Intentieovereenkomst integraal kindcentrum sportpark De Klep

Dinsdag

We zijn weer een stap dichter bij de realisatie van een kindcentrum op sportpark De Klep in Middelbeers! Op maandagmiddag 8 januari 2018 tekenden vertegenwoordigers van SKOBOS, Samenwijs Opvang, voelbalvereniging Beerse Boys, Buurtbeheer Middelbeers Westelbeers, Dorpsraad Oostelbeers en de gemeente Oirschot een intentieovereenkomst voor de totstandkoming van een integraal kindcentrum binnen een termijn van vijf tot acht jaar. lees verder »

Gelukkig nieuwjaar!

Zondag

Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond 2018! lees verder »

Fijne kerstvakantie!

Vrijdag

De kerstvakantie is begonnen, geniet ervan! We zien iedereen graag weer terug in het nieuwe jaar, op maandag 8 januari. lees verder »

SKOBOS-scholen gesloten op 12 december i.v.m. staking

Donderdag

Op dinsdag 12 december aanstaande gaan de meeste leerkrachten van de SKOBOS-scholen weer staken voor minder werkdruk en een eerlijk salaris. Dat betekent dat de scholen die dag dicht zijn. Ouders moeten voor die dag zelf opvang regelen voor hun kind(eren). Dat kan bijvoorbeeld via Korein Kinderplein. lees verder »

Week van de mediawijsheid

Vrijdag

Of we het nu hebben over tv, internet, apps, games of smartphones: media zijn overal en iedere leerling maakt er gebruik van. Mediawijs zijn is daarom steeds belangrijker. Hoe werken media, wat hebben ze voor invloed en wat kun je ermee? Dat ontdekken de leerlingen van groep 7 en 8 van Kindcentrum de Bongerd & Antoniusschool, basisschool de Beerze en Speelleerplein de Fonkeling in de MediaMasters Game, dat gespeeld wordt tijdens de Week van de Mediawijsheid (17 tot en met 24 november 2017) lees verder »

SKOBOS en Korein Kinderplein bekrachtigen samenwerking

Maandag

SKOBOS en Korein Kinderplein gaan officieel met elkaar samenwerken aan de vorming van (integrale) kindcentra op de scholen van SKOBOS. Op dinsdag 24 oktober tekenen zij een samenwerkingsovereenkomst, waarin de afspraken staan om in de gemeente Oirschot onderwijs en kinderopvang onder één dak en onder één directeur mogelijk te maken. lees verder »

Herfstvakantie

Vrijdag

Het is herfstvakantie! Wij wensen iedereen een fijne en gezellige week toe. Tot ziens op maandag 23 oktober op een van onze scholen en kindcentra. lees verder »

Geslaagde opwarmer kinderboekenweek voor kinderen gr 4, 5, 6

Dinsdag

Gisteren genoten alle kinderen van groep 4, 5 en 6 van de SKOBOS-scholen van 'De kunst van het griezelen' van Paul van Loon & andere Snuiters. Een voorstelling met liedjes, verhalen, popmuziek, rock and roll en vrolijke griezelavonturen, oftewel: GRUMOR! lees verder »

Studiedag in het teken van SKOBOS 2.0

Donderdag

Vrijdag 22 september was de jaarlijkse SKOBOS-studiedag voor al onze medewerkers. Deze dag stond in het teken van ons project SKOBOS 2.0. Met SKOBOS 2.0 verdiepen wij ons in het leren in de 21e eeuw. lees verder »

SKOBOS-scholen gesloten op 5 oktober ivm staking

Donderdag

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat leerkrachten van basisscholen zich ernstig zorgen maken over de toekomst van het primair onderwijs in Nederland. Door lage salarissen en hoge werkdruk is het beroep van leraar onaantrekkelijk geworden. We merken dat het tekort aan leraren steeds groter wordt. Nu al is het erg moeilijk om geschikte invallers te vinden. lees verder »

Studiedag SKOBOS

Woensdag

Op vrijdag 22 september aanstaande vindt de jaarlijkse studiedag plaats voor alle personeelsleden van SKOBOS. lees verder »

We zijn weer begonnen!

Maandag

Bij de scholen en kindcentra van SKOBOS stonden vanochtend deuren wijd open om alle leerlingen en hun ouders te verwelkomen. We gaan er met z'n allen een mooi en leerzaam schooljaar van maken! lees verder »

TaalBOS verhuist naar Kindcentrum de Plataan

Maandag

Vanaf het schooljaar 2017-2018 verhuist TaalBOS van basisschool de Beerze in Oostelbeers naar Kindcentrum de Plataan in Oirschot. De kinderen die NT2-onderwijs nodig hebben, gaan op maandag- t/m donderdagochtend naar de taalklas. lees verder »

SKOBOS viert vakantie!

Vrijdag

Wegens de zomervakantie is het bestuurskantoor van SKOBOS van vrijdag 21 juli t/m vrijdag 18 augustus 2017 gesloten. Wij wensen iedereen een hele fijne en zonnige vakantie toe. Alle kinderen zien wij graag weer op maandag 28 augustus terug op onze scholen. lees verder »

SKOBOS en KempenKind beëindigen fusietraject

Dinsdag

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Beerzen, Oirschot en Spoordonk (SKOBOS) en Onderwijsstichting KempenKind hebben vorige week besloten het ingezette fusietraject tussen beide besturen te beëindigen. lees verder »

SKOBOS pleit voor nieuw kindcentrum de Beerze op De Klep

Maandag

Basisschool de Beerze is een van de vijf scholen van SKOBOS. Deze school heeft twee schoollocaties, één in Middelbeers en één in Oostelbeers. Voor SKOBOS is het op langere termijn niet haalbaar om de locatie in Oostelbeers te handhaven. Dit heeft te maken met onderwijskundige, kwalitatieve en organisatorische motieven. Wanneer in de Beerze een koppeling gerealiseerd wordt tussen kinderopvang en onderwijs, zijn twee aparte locaties vanuit o.a. organisatorisch en financieel oogpunt niet realistisch. Om de kwaliteit van eigentijds onderwijs in de Beerze voor nu - maar ook voor de komende vijfentwintig jaar - te waarborgen, is het voor SKOBOS noodzakelijk dat basisschool de Beerze zich huisvest op één locatie. Wij pleiten daarom voor een nieuw kindcentrum (school en kinderopvang samen) op "De Klep". lees verder »

PO in Actie op 27 juni

Maandag

Op dinsdag 27 juni aanstaande zijn er acties gepland in het primair onderwijs. In heel Nederland leggen veel leerkrachten uit het basisonderwijs het werk een uur neer. lees verder »

Opbrengst pop-up store

Donderdag

Eind maart openden de leerlingen van groep 6a en 8a van Kindcentrum de Linde hun pop-up store 'De Ontmoeting'. Daar verkochten ze allerlei spullen, zoals speelgoed en kleding, waarvan de opbrengst bestemd was voor kinderen van nieuwkomers (vluchtelingen) in Oirschot. lees verder »

Vakantie- en vrije dagenrooster 2017-2018

Maandag

Het rooster van de vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2017-2018 is bekend. U kunt het vinden onder 'Ouders'. lees verder »

Gezellige meivakantie!

Vrijdag

Wij wensen iedereen een hele gezellige en zonnige meivakantie! lees verder »

Geweldige opbrengst sponsorloop Fonkeling

Donderdag

Onlangs organiseerde Speelleerplein de Fonkeling een sponsorloop om geld op te halen voor Alpe d'Huzes. Het was een zeer geslaagde dag en de kinderen hebben maar liefst een bedrag van € 4.130,16 bij elkaar gelopen en getrapt. lees verder »

Fijne paasdagen!

Zondag

Wij wensen iedereen fijne en gezellige paasdagen toe! lees verder »

Fonkeling beklimt berg voor Alpe d'HuZes

Dinsdag

Verschillende families van Speelleerplein de Fonkeling zijn geconfronteerd met kanker in het gezin. Daarom organiseert de Fonkeling dit jaar op vrijdag 7 april een sponsortocht waarvan de opbrengst volledig naar Alpe d'HuZes gaat. lees verder »

Pop-up store 'De Ontmoeting' van Kindcentrum de Linde deze week geopend

Dinsdag

Bij Kindcentrum de Linde werken alle groepen met leerarrangementen. De kinderen van groep 6a en 8a zijn bezig met een pop-up store waar ze allerlei spullen verkopen, zoals bijvoorbeeld speelgoed en kleding. lees verder »

Leerlingen planten bomen op nationale Boomfeestdag

Maandag

Op 22 maart 2017 viert Stichting Nationale Boomfeestdag haar 60-jarig jubileum. Elk jaar worden gemiddeld 200.000 bomen geplant. lees verder »

Open dag bij scholen en kindcentra SKOBOS

Dinsdag

De scholen en kindcentra van SKOBOS verwelkomen graag nieuwe kinderen en hun ouders. Daarom organiseren wij ieder jaar in maart op elke school en kindcentrum een open dag. lees verder »

Carnavalsvakantie

Vrijdag

Gisteren en vandaag is er volop carnaval gevierd op onze scholen en kindcentra. Het was een gezellige boel. lees verder »

Groep 8 Kindcentrum de Linde runt restaurant

Maandag

De kinderen van groep 8 van Kindcentrum de Linde hebben voor een avond een restaurant gerund. De gasten waren hun ouders. lees verder »

Afscheid kinderen TaalBOS

Maandag

In februari 2016 is SKOBOS gestart met de NT2-klas TaalBOS. In TaalBOS leren anderstalige kinderen de Nederlandse taal. Dit zijn met name kinderen van het AZC in Westelbeers. lees verder »

Nieuwe directeur Kindcentrum de Bongerd & Antoniusschool

Maandag

Met ingang van 1 januari 2017 is Sandra van der Linden gestart als nieuwe directeur van Kindcentrum de Bongerd & Antoniusschool Oirschot. lees verder »

Gelukkig nieuwjaar!

Zaterdag

Voor iedereen een gelukkig, gezond en leerzaam 2017 gewenst! lees verder »

De bovenschoolse Plusklas en de First Lego League 2016

Vrijdag

De bovenschoolse Plusklas van SKOBOS deed ook dit jaar mee aan de First Lego League. De First Lego League (FLL) is een wedstrijd die jongeren tussen de 9 en 15 jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten. lees verder »

Fijne kerstvakantie!

Vrijdag

Wij wensen iedereen een hele fijne en gezellige kerstvakantie! lees verder »

Leerlingen Plusklas organiseren uitstapje voor bewoners St. Joris

Donderdag

De leerlingen van de bovenschoolse Plusklas van SKOBOS hebben een bijzonder uitstapje georganiseerd voor de bewoners van zorgcentrum St. Joris. Zij zijn met de bewoners op stap geweest naar de Ark van Noah in Best. lees verder »

SKOBOS en KempenKind onderzoeken mogelijkheid tot fusie

Maandag

Stichting Katholiek Basisonderwijs de Beerze, Oirschot en Spoordonk (SKOBOS) en onderwijsstichting KempenKind hebben besloten om een bestuurlijke fusie tussen beide organisaties te onderzoeken. Op 15 november hebben zij een intentieverklaring ondertekend, waarin staat welke stappen zij ondernemen om tot een definitief besluit te komen. lees verder »

SKOBOS-studiedag in het teken van breinontwikkeling

Maandag

Op vrijdag 4 november vond de jaarlijkse studiedag van SKOBOS plaats. De ochtend stond in het teken van breinontwikkeling. Betsy van der Kraft gaf een boeiende lezing over dit onderwerp: hoe ontwikkelt ons brein zich in de eerste jaren van ons leven? lees verder »

Peuterwerk bij Kindcentrum de Linde

Donderdag

Vanaf 31 oktober 2016 kan uw kind vanaf 2 jaar bij ons spelenderwijs de wereld ontdekken en verkennen met andere peuters. lees verder »

Project ouderen en dieren van bovenschoolse Plusklas

Maandag

De leerlingen van de bovenschoolse Plusklas van SKOBOS doen mee aan de First LEGO League. Binnen het thema ‘Animal Allies’ moeten ze een project opzetten. lees verder »