De klachtenregeling

Voor als het nodig is

Iedere school en ieder kindcentrum moet een veilige plek zijn. In de eerste plaats voor de kinderen natuurlijk, maar daarnaast ook voor medewerkers en ouders. In geen enkele school en kindcentrum is daarom plaats voor (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie of diefstal.

Klachtenregeling en vertrouwenspersonen

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Mochten er problemen zijn, dan is het natuurlijk prettig dat u dit eerst probeert op te lossen met de direct betrokkene(n). Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, kunt u contact opnemen met de directie. Mocht ook dit geen oplossing bieden, dan kunt u terecht bij de interne vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon luister naar u, biedt ondersteuning en begeleidt u bij het nemen van vervolgstappen. Hij heeft kennis van klachtenprocedures, Hij geeft u informatie en overlegt met u over te ondernemen acties. Zo nodig brengt hij u in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. De vertrouwenspersonen zijn integer en gaan professioneel om met uw hetgeen u met hen deelt.