De klachtenregeling

Voor als het nodig is

Iedere school en ieder kindcentrum moet een veilige plek zijn. In de eerste plaats voor de kinderen natuurlijk, maar daarnaast ook voor leerkrachten, andere teamleden en ouders. In geen enkele school en kindcentrum is daarom plaats voor (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie of diefstal.

Veiligheid

Veiligheid is een breed begrip. Vaak gaat het over de volgende vier zaken:

  • Het waarborgen van een sfeer en klimaat waarin iedereen zich bewust is van zijn eigen gedrag en het effect ervan op anderen.
  • Het scheppen van duidelijkheid over welk gedrag wel en niet gewenst is.
  • Het creëren van openheid en transparantie zodat je elkaar kan helpen het juiste gedrag te tonen.
  • Het duidelijk en bekend maken van afspraken en procedures.

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Heeft u een kritische vraag, opmerking of klacht die betrekking heeft op de veiligheid van uw kind op één van de scholen of kindcentra? Dan kunt u daarvoor terecht bij de leerkracht. Heeft dat niet het gewenste effect, neem dan contact op met de directeur. Deze kunt u ook direct benaderen wanneer het gaat over de organisatie van de school of het kindcentrum en de inhoud van het onderwijs.

Zijn de leerkracht en de directeur voor u, vanwege de aard van het onderwerp, niet de juiste personen om mee te praten? Neem dan contact op met de interne contactpersonen. Zij kunnen u, ook wanneer het om een klacht gaat, doorverwijzen naar een externe vertrouwenspersoon of commissie en de verdere procedure begeleiden. Wie dit zijn kunt u vinden op de website van de school of het kindcentrum.

Wordt er samen met de interne contactpersonen geen oplossing gevonden? Dan kunt u een onafhankelijke klachtencommissie voor alle scholen in Nederland benaderen.