Onderwijsvormen

Maken iedere school en elk kindcentrum uniek

Binnen de kaders van de visie en het strategisch beleid van SKOBOS maakt elke school en elk kindcentrum zijn eigen keuzes in onderwijsvormen. Dat betekent dat de hele organisatie SKOBOS een breed palet aan onderwijsvormen aanbiedt. Hieronder noemen we er een paar.

Daltononderwijs

Dalton Kindcentrum AvontuurRijk geeft betekenisvol onderwijs door de principes van Dalton te volgen. Daltononderwijs is gericht op een brede vorming (cultureel, cognitief, sportief en sociaal- emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Om dat vorm te geven laat zij zich leiden door acht principes: vrijheid in gebondenheid, samenwerken, zelfstandigheid, effectiviteit, reflectie, borging, trots en onbevreesdheid.

Thematisch werken in units

Speelleerplein de Fonkeling werkt met drie units. Binnen die units werken kinderen vanuit thema’s aan hun ontwikkeling. Door uit te gaan van thema’s en de bijbehorende doelen weten kinderen heel goed wat ze leren en waarom ze dat doen. Daardoor is de kans groter dat kinderen het onderwijs als waardevol ervaren en de kennis en vaardigheden ook op de lange termijn gebruiken.

Methoden en differentiatie

Kindcentrum de Linde, basisschool de Beerze en kindcentrum de Plataan werken met methoden en differentiatie. Dit houdt in dat ze de lijn van methodes volgen en deze laten aansluiten op de individuele leerling. De methodes worden gebruikt als bronnen, de ontwikkelbehoeften van de leerlingen zijn het uitgangspunt.

Leerarrangementen

Het project SKOBOS 2.0 heeft ervoor gezorgd dat de scholen en kindcentra meer en meer werken met leerarrangementen waarin de 21st Century Skills verweven zijn. De scholen en kindcentra werken vanuit kerndoelen en geven deze invulling met thema’s waarin de leerlingen betekenisvolle onderwijservaringen opdoen. Binnen een thema worden de kinderen op verschillende manieren uitgedaagd om uiteenlopende vaardigheden te ontwikkelen.

Integrale Kindcentra

AvontuurRijk, de Fonkeling, de Linde en de Plataan zijn Integrale Kindcentra (IKC’s). Dat houdt in dat de leiding, locatie en pedagogische visie van de kinderopvang en het onderwijs zijn geïntegreerd en ze samen een doorgaande leerlijn creëren voor de ontwikkeling van ieder kind.

 

Wilt u meer informatie over onderwijsvormen en de manier waarop de keuzes voor onderwijsvormen worden uitgewerkt? Bekijk dan de websites van de scholen en kindcentra.