Veiligheid bij SKOBOS

Samen werken aan een prettige sfeer

Een veilige omgeving voor kinderen, ouders en medewerkers houdt in dat er een prettige sfeer op school en binnen het schoolbestuur is. Om dat te realiseren hebben we beleid gemaakt.
Alle scholen van SKOBOS hebben een uitgewerkt sociaal veiligheidsplan. Daarin staat hoe de school omgaat met onveilige situaties, meldingen, pesten en incidenten. Zo'n plan is er ook op SKOBOS-niveau. Op elke school is er een anti-pestprotocol en er is een vertrouwenspersoon, een aanspreekpunt pesten en een coördinator sociale veiligheid aangesteld. 
Op SKOBOS-niveau hebben we ook een klachtenregeling en we werken met een preventiemedewerker.

Preventiemedewerker

SKOBOS wil graag dat haar medewerkers veilig en gezond hun werk kunnen doen. Daarom hebben wij een preventiemedewerker, die ons ondersteunt in de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen onze organisatie. Op die manier proberen we arbeidsgerelateerd verzuim en arbeidsongevallen te voorkomen.