Strategisch beleid

Van missie en visie naar realiteit

Als SKOBOS zijn we altijd bezig met hoe we onze missie en visie realiteit kunnen maken. Ons houvast hierin is het strategisch beleidsplan. Dit plan geeft richting, beschrijft onze doelen en het realisatieproces, werkt verbindend door heel de organisatie en is de basis voor onze verantwoording aan externe betrokkenen.

Strategisch beleid 2023-2027

‘Het strategisch beleid geeft de kaders aan waarbinnen onze scholen en kindcentra kunnen bewegen. Is er geen algemeen, breder belang, dan zijn de scholen vrij om hun eigen weg te kiezen.’