Informatiebeveiliging en privacy

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

SKOBOS heeft als doel dat kinderen zich optimaal bij ons kunnen ontwikkelen. Om dat doel te bereiken is het nodig om gegevens van de kinderen, maar ook van onze medewerkers, vast te leggen en op andere manieren te verwerken. SKOBOS vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met deze gegevens en neemt haar verantwoordelijkheid hierin.

Als u voor SKOBOS heeft gekozen, worden uw persoonsgegevens en die van uw kind verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die persoonlijke informatie over u en uw kind bevatten, zoals adresgegevens, telefoongegevens bij calamiteiten maar ook gegevens die betrekking hebben op de ontwikkeling van uw kind. SKOBOS verwerkt gegevens die o.a. nodig zijn om de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen. Dit is vertrouwelijke informatie en het is belangrijk dat SKOBOS deze informatie goed beschermt. In de onderstaande privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de gegevens van uw kind omgaan.