Contact met ouders

Voor de best mogelijke ontwikkeling

Ouders en het onderwijs hebben een gezamenlijke taak: zorgen dat kinderen zich kunnen ontwikkelen, op hun eigen, unieke manier. Om die gezamenlijke taak zo goed mogelijk in te vullen is het belangrijk goed met elkaar te communiceren. We houden u als ouder dan ook graag op de hoogte. Dat doen we onder andere op de volgende momenten en met de volgende middelen:

  • De informatieavonden van de scholen en kindcentra
  • De voortgangsgesprekken op de scholen en in de kindcentra
  • De rapportages die de scholen en kindcentra geven
  • Deze website en de websites van de scholen en kindcentra
  • De School App van de scholen en kindcentra
  • De sociale mediakanalen van SKOBOS (Facebook, Instagram en LinkedIn) en de Facebookpagina’s van de scholen en kindcentra.

Deze kanalen en momenten vormen de rode draad in onze communicatie. Natuurlijk bent u, als u op andere momenten de behoefte heeft de ontwikkeling van uw kind met ons te bespreken, ook van harte welkom. De deur staat daarvoor altijd open.