Kwaliteit bij SKOBOS

Het volgen van ontwikkeling

Het doel van SKOBOS is dat ieder kind zijn of haar talenten kan ontwikkelen en een eigen plek vindt in de maatschappij. Nu kunnen we geloven dat we daar met ons onderwijs en doorgaande leerlijnen goed aan bijdragen, maar het is belangrijk dat we dat ook meten. Dat we weten hoe onze leerlingen het daadwerkelijk doen.

De kwaliteit op onze scholen en kindcentra

Iedere school en ieder kindcentrum van SKOBOS vindt het meten van resultaten op zowel het cognitieve vlak als het sociaal-emotionele vlak belangrijk. Of een kind de stof zich eigen kan maken is van belang, maar of een kind graag naar school gaat ook. Net zoals het onderwijs op onze scholen en kindcentra verschillend wordt ingericht, is ook de manier waarop dit wordt gemeten per school en kindcentrum anders. Iedereen maakt de keuzes voor het volgen en toetsen van ontwikkeling op basis van het eigen onderwijs. Hoe een school of kindcentrum werkt aan kwaliteit vindt u op de eigen website.

Op de website Scholen op de kaart kunt u van alle scholen in Nederland allerlei informatie vinden en kunt u scholen vergelijken. Handig als u op zoek bent naar een goede en geschikte school voor uw kind of als u benieuwd bent hoe het staat met de kwaliteit van een school. 

Kwaliteitsverbetering organisatiebreed

Binnen heel SKOBOS zijn we continu bezig de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Op de scholen en kindcentra gebeurt dit elke dag, in de praktijk. Op het niveau van de stichting geven we aan deze dagelijkse verbeteringen sturing door in ons beleidsplan op te nemen waar de kwaliteitsverbetering zich op de lange termijn op richt. Hierdoor worden verbeteringen binnen de scholen en kindcentra doelmatig en met elkaar verbonden. Niet alleen binnen de eigen muren, maar ook tussen de scholen en kindcentra onderling.