Kwaliteit bij SKOBOS

Het volgen van ontwikkeling

Het doel van SKOBOS is dat ieder kind zijn of haar talenten kan ontwikkelen en een eigen plek vindt in de maatschappij. Nu kunnen we geloven dat we daar met ons onderwijs en doorgaande leerlijnen goed aan bijdragen, maar het is belangrijk dat we dat ook meten. Dat we weten hoe onze leerlingen het daadwerkelijk doen.

De kwaliteit op onze kindcentra

Wij willen graag dat onze leerlingen optimaal profiteren van het geboden onderwijs en dat ze met voldoende kennis en vaardigheden de basisschool verlaten. We zijn daarom continu bezig de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en verbeteren. Daarvoor meten we resultaten, zowel op het cognitieve als het sociaal-emotionele vlak. Kan een kind zich de stof eigen maken, sluit het aan bij zijn/haar niveau, gaat een kind met plezier naar school?
We zijn ook benieuwd naar de tevredenheid van ouders, kinderen en medewerkers. Eén van de manieren om die te meten is het afnemen van een enquête om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan over de uitkomsten ervan.

Net zoals het onderwijs op onze scholen en kindcentra verschillend wordt ingericht, is ook de manier waarop dit wordt gemeten per kindcentrum anders. Iedereen maakt de keuzes voor het volgen en toetsen van ontwikkeling op basis van het eigen onderwijs. Hoe een kindcentrum werkt aan kwaliteit vindt u op de eigen website.

Op de website Scholen op de kaart kunt u van alle scholen in Nederland allerlei informatie vinden en kunt u scholen vergelijken. Handig als u op zoek bent naar een goede en geschikte school voor uw kind of als u benieuwd bent hoe het staat met de kwaliteit van een school. 

Kwaliteitsverbetering organisatiebreed

Binnen heel SKOBOS zijn we continu bezig de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Op de kindcentra gebeurt dit elke dag, in de praktijk. Op het niveau van de stichting geven we aan deze dagelijkse verbeteringen sturing door in ons beleidsplan op te nemen waar de kwaliteitsverbetering zich op de lange termijn op richt. Hierdoor worden verbeteringen binnen de kindcentra doelmatig en met elkaar verbonden. Niet alleen binnen de eigen muren, maar ook tussen de kindcentra onderling.