Kinderopvang bij SKOBOS

In elk kindcentrum en iedere school

Het voordeel van kinderopvang in of dichtbij de school of het kindcentrum is dat het afstemmen van leer- en ontwikkelingslijnen eenvoudiger wordt. Op welke manier de kinderopvang wordt georganiseerd is bij SKOBOS per school of kindcentrum verschillend.

  • De Linde, de Plataan, de Fonkeling en AvontuurRijk zijn IKC’s: Integrale Kindcentra. Dat betekent dat de school en kinderopvang binnen deze centra een gezamenlijke visie, ontwikkelingslijn, organisatie en pedagogische afstemming hebben. Bij alle vier de kindcentra biedt Korein Kinderplein buitenschoolse opvang aan. Bij AvontuurRijk en bij de Plataan verzorgt Korein Kinderplein ook dagopvang.
  • Basisschool de Beerze biedt in Middelbeers buitenschoolse opvang aan die bestaat uit voor- en naschoolse opvang. Deze opvang is bij De Klep en wordt verzorgd door Samenwijs.
  • De Linde, de Plataan en de Fonkeling bieden samen met Korein Kinderplein peuterwerk aan, waardoor ze een goede aansluiting naar groep 1 kunnen verzorgen.

Wilt u meer weten over de kinderopvang bij één van de scholen of kindcentra? Kijk dan op hun eigen website voor meer informatie.