Kinderopvang bij SKOBOS

Verschillende mogelijkheden op onze kindcentra

Alle kindcentra van SKOBOS bieden kinderopvang. Hiervoor werken wij samen met Korein en Etuda. Samen met hen bieden we opvang en onderwijs in één doorgaande leer- en ontwikkelingslijn aan voor kinderen van 0 tot 13 jaar, zodat zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Onze ambitie, doelen en richting hebben we vastgelegd in een visiedocument. Dit document vormt het vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van de vijf kindcentra. 
Op welke manier de kinderopvang wordt georganiseerd, is bij SKOBOS per kindcentrum verschillend. 

Verschillende kindcentra

  • Op de Linde, de Plataan, de Fonkeling en AvontuurRijk bieden we in samenwerking met Korein buitenschoolse opvang. Bij AvontuurRijk en bij de Plataan verzorgt Korein ook dagopvang.
  • De Linde, de Plataan en de Fonkeling bieden samen met Korein peuterwerk aan, waardoor ze een goede aansluiting naar groep 1 kunnen verzorgen. Bij de Plataan en de Linde kunnen ook kinderen met een VVE-indicatie terecht.
  • Bij de Vliertuin verzorgt Etuda (voorheen Samenwijs) de kinderopvang.
    De buitenschoolse opvang is op kindcentrum de Vliertuin in Middelbeers. Daar bieden we zowel voor- als naschoolse opvang aan voor kinderen vanaf 4 jaar.
    Het kinderdagverblijf bevindt zich op sportpark de Klep. Daar bieden we dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en peuteropvang voor kinderen vanaf 2 jaar. Bij de Vliertuin kunnen ook kinderen met een VVE-indicatie terecht.

Wilt u meer weten over de kinderopvang bij één van de kindcentra? Kijk dan op hun eigen website voor meer informatie.