Kinderopvang bij SKOBOS

In elk kindcentrum en iedere school

Alle scholen van SKOBOS bieden kinderopvang. Hiervoor werken wij samen met Korein en Samenwijs. Samen met hen willen we opvang en onderwijs in één doorgaande leer- en ontwikkelingslijn aanbieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar, zodat zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Onze ambitie, doelen en richting hebben we vastgelegd in een visiedocument. Dit document vormt het vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van de kindcentra. 
Op welke manier de kinderopvang wordt georganiseerd is bij SKOBOS per school of kindcentrum verschillend. 

Verschillende kindcentra

  • Op de Linde, de Plataan, de Fonkeling en AvontuurRijk bieden we in samenwerking met Korein buitenschoolse opvang. Bij AvontuurRijk en bij de Plataan verzorgt Korein ook dagopvang.
  • Bij basisschool de Beerze verzorgt Samenwijs de kinderopvang. De buitenschoolse opvang is op basisschool de Beerze in Middelbeers. Daar bieden we zowel voor- als naschoolse opvang aan.
    De dagopvang wordt verzorgd bij kinderdagverblijf Pimpeloentje op locatie de Klep. Hier bieden we ook de peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) aan. Bij Samenwijs kunnen ook kinderen met een VVE-indicatie terecht.
  • De Linde, de Plataan en de Fonkeling bieden samen met Korein peuterwerk aan, waardoor ze een goede aansluiting naar groep 1 kunnen verzorgen. Bij de Plataan kunnen ook kinderen met een VVE-indicatie terecht.

Wilt u meer weten over de kinderopvang bij één van de scholen of kindcentra? Kijk dan op hun eigen website voor meer informatie.