Werken bij SKOBOS

Werken aan talent en toekomst

Werken bij SKOBOS betekent werken aan het talent van de toekomst. Daar bedoelen we niet alleen de bijdrage mee die u levert aan de ontwikkeling van kinderen, maar ook de impact die u met uw werk en werkhouding heeft op alle +/- 120 professionals die binnen SKOBOS werken. En natuurlijk op uw eigen professionele ontwikkeling.

Ruimte voor ontwikkeling en groei

Om steeds een goed antwoord te kunnen geven op de toenemende eisen die er aan leerkrachten gesteld worden focust SKOBOS op deskundig personeel. Daarvoor investeren we in opleidingen en ontwikkeling van het personeel op allerlei gebieden. Net zoals bij de leerling staat ook bij het personeel het eigen talent hierin centraal. Om die deskundigheid binnen de organisatie met elkaar te delen vinden we mobiliteit belangrijk: op een nieuwe plek doen mensen nieuwe ervaringen op en dat bevordert de brede deskundigheid.

‘Ons team is heel duidelijk, niet flauw en stelt grenzen. Maar bovenal gaat het uit van mogelijkheden, precies zoals we dat bij leerlingen ook doen.’

Wat SKOBOS eist én biedt

Als het gaat om het personeel binnen SKOBOS vinden we transparantie, voorspelbaarheid, zorgvuldigheid en aandacht erg belangrijk. Denk bij zorgvuldig zijn bijvoorbeeld aan de manier waarop we omgaan met ziekte en verzuim en begeleiding. Daarnaast hechten we grote waarde aan goede secundaire arbeidsvoorwaarden voor iedereen (lees meer over onze visie op de relatie werknemer/werkgever in ons personeelsbeleid). In ruil daarvoor verwacht SKOBOS dat werknemers onder andere pro-actief, deskundig en betrokken zijn en een groot reflectief vermogen hebben (bekijk voor een volledig overzicht de ‘Kaart competenties en vaardigheden SKOBOS’).

We gebruiken de wet Bio als meetlat en bekijken de specifieke situaties binnen onze stichting steeds opnieuw. Door onze kwaliteit constant in kaart te brengen en te waarderen houden we de deskundigheid in het onderwijs hoog.

Spreekt dit u aan en zou u graag bij SKOBOS willen werken? Kijk dan hier of er vacatures zijn of stuur een open sollicitatie.