Onze scholen

SKOBOS is een enthousiaste en ambitieuze onderwijsstichting die vijf basisscholen en kindcentra in Oirschot, Spoordonk en de Beerzen beheert. Bent u op zoek naar een school voor uw kind of kinderen? Vind hieronder uit welke school of welk kindcentrum het beste bij uw kind past.

Kindcentrum de Vliertuin

Kindcentrum de Vliertuin
Kindcentrum de Vliertuin

Op kindcentrum de Vliertuin werken we op drie locaties, maar voelen we ons één. De saamhorigheid onder de kinderen en medewerkers is groot. Samen creëren we een omgeving waarin kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Deze omgeving biedt hen de ruimte om te ontdekken wie ze zijn, welke mogelijkheden ze in zich hebben en wat ze willen bereiken.

Vanaf schooljaar 2025-2026 werken opvang en onderwijs samen in een nieuw, duurzaam gebouw op locatie de Klep in Middelbeers.

Kijk voor meer informatie op de website van Kindcentrum de Vliertuin»

Dalton Kindcentrum AvontuurRijk

Dalton Kindcentrum AvontuurRijk
Dalton Kindcentrum AvontuurRijk

Dalton Kindcentrum AvontuurRijk staat middenin het groen van Oirschot. Met oog voor iedere leerling en elk talent verzorgen ze hier onderwijs waarin kinderen zichzelf leren kennen en mogelijkheden ontdekken. Hierin zijn de principes van Dalton leidend en focust het kindcentrum op de vaardigheden die leerlingen nodig hebben voor de toekomst. In het sfeervolle gebouw en de uitdagende buitenruimte groeien kinderen op die met vertrouwen en enthousiasme de toekomst in gaan.

Kijk voor meer informatie op de website van Dalton Kindcentrum AvontuurRijk»

Speelleerplein de Fonkeling

Speelleerplein de Fonkeling
Speelleerplein de Fonkeling

Speelleerplein de Fonkeling werkt elke dag aan onderwijs waar kinderen van gaan stralen. Door onderwijs te geven op basis van succeservaringen, betrokkenheid en verantwoordelijkheid leren kinderen bij de Fonkeling wat ze zelf willen bereiken en hoe ze dat doen. Dat doet de Fonkeling door het leren in de drie units die ze hebben betekenisvol te maken, waardoor leerlingen er ook aan het einde van de dag nog mee door willen gaan. Leren met toekomst, daar gaat Speelleerplein de Fonkeling voor.

Kijk voor meer informatie op de website van Speelleerplein de Fonkeling »

Kindcentrum de Linde

Kindcentrum de Linde
Kindcentrum de Linde

Kindcentrum de Linde staat met haar onderwijs midden in de maatschappij. Met grote aandacht voor ICT en moderne vaardigheden leidt ze leerlingen op tot kritische en zelfstandige burgers. Daarin staat ‘elkaar ontmoeten’ centraal: daardoor leer je wie de ander is, maar ook vooral wie je zelf bent. Kindcentrum de Linde richt zich in haar onderwijs op eigenheid, eigenaarschap, vertrouwen en creativiteit. Daarmee zorgt het team ervoor dat kinderen zich ontwikkelen naar volwaardige, kritisch denkende en sociale wereldburgers.

Kijk voor meer informatie op de website van Kindcentrum de Linde »

Kindcentrum de Plataan

Kindcentrum de Plataan
Kindcentrum de Plataan

Bij Kindcentrum de Plataan leren kinderen met zelfvertrouwen uitdagingen aan te gaan en de mogelijkheden om hen heen te ontdekken. Door in een gestructureerde, veilige omgeving de nieuwsgierigheid van kinderen aan te spreken leren de leerkrachten van de Plataan de kinderen hun eigen talent en persoonlijkheid ontwikkelen. Bij de Plataan is er alle ruimte om te groeien, letterlijk én figuurlijk.

Kijk voor meer informatie op de website van Kindcentrum de Plataan »