Stage lopen

Leren door het te doen

Ben jij een mbo- of hbo-student en wil jij ervaring opdoen in het primair onderwijs? Dan ben je bij SKOBOS van harte welkom voor je stage!

Maximale kansen voor iedereen

Wij bieden kinderen maximale kansen om zich te ontwikkelen. Zij kunnen bij ons doelgericht, actief, uitdagend, zelfstandig, met én van elkaar leren. De leraar stimuleert en begeleidt hen en geeft ze de juiste feedback. Op die manier geven we kinderen een stevige basis van kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij van nu en van de toekomst.

Ook jou willen wij maximale kansen bieden en een solide basis meegeven om je te bekwamen tot leerkracht of onderwijsassistent. Binnen SKOBOS hebben we verschillende stagemogelijkheden. Wij hebben vijf scholen en die ontwikkelen zich tot kindcentra. Iedere school is uniek, met haar eigen onderwijskundige thema’s en ontwikkelingen. Meer informatie over onze scholen, vind je o.a. op hun eigen website.
Volg je op dit moment een onderwijsopleiding en ben je op zoek naar een leuke stage, dan maken we graag kennis met jou.

Wat bieden we jou

Tijdens je stage begeleiden en coachen we jou. We bekijken samen welke eisen jouw opleiding stelt en hoe kunnen wij jou het beste kunnen ondersteunen. Je wordt op een intensieve manier bij onze scholen betrokken. Je maakt deel uit van het team, verzorgt lessen en activiteiten, maar ook op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van het onderwijs zijn er allerlei mogelijkheden. Wij zullen je de ruimte geven om op allerlei gebieden mee te doen en initiatieven te ontplooien. Jouw ideeën zijn welkom. Wij leren van en met elkaar.

Wat is er mogelijk

Wij werken nauw samen met diverse hogescholen zoals Hogeschool De Kempel en Fontys en met ROC’s. Wij bieden voor elke fase stages aan binnen onze scholen. Voor studenten in de afstudeerfase van de Pabo is er de mogelijkheid om een vrijwilligersvergoeding te krijgen. Als je stage goed verloopt en van beide kanten is er een fijne klik, dan is de kans groot dat je bij SKOBOS kan blijven.
Wil je meer informatie over de stagemogelijkheden, dan kun je contact opnemen met Willem Leermakers via willemleermakers@skobos.nl.