De raad van toezicht

Toezicht houden op doelstellingen

De raad van toezicht ziet erop toe dat het college van bestuur efficiënt en doelmatig werkt aan de doelstellingen van SKOBOS. Ze heeft bijvoorbeeld als taak de grondslag en doelstelling van de stichting te bewaken en de stabiliteit en continuïteit van de organisatie te waarborgen. Daarnaast heeft de raad van toezicht specifieke taken ten aanzien van het college van bestuur:

 • De raad van toezicht zorgt ervoor dat het college van bestuur handelt binnen de gestelde kaders.
 • De raad van toezicht geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van bestuur.
 • De raad van toezicht besluit over het strategisch beleid, de begroting en de jaarrekening en over de aanstelling van het college van bestuur.

De raad van toezicht neemt ook besluiten die gaan over de bevoegdheden die in de statuten van de organisatie zijn vastgelegd.
Jaarlijks legt de raad van toezicht verantwoording af in het SKOBOS jaarverslag. Deze documenten zijn onderaan deze pagina te vinden.

Raad van toezicht

 • Lenie van Lieverloo

  voorzitter RvT

 • Willy Evers

  lid RvT

 • pieter janssen Pieter Janssen

  lid RvT

 • Sandra van Nieuwkerk

  lid RvT

 • Caroline Smets-Spitters

  lid RvT

 • Miranda Bressers

  secretarieel medewerkster RvT