Het college van bestuur

Richting geven aan onderwijs

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de totale organisatie en stuurt deze aan. Dit doet zij bijvoorbeeld op het gebied van onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en financieel beleid.

Zo zien we eruit

Bij SKOBOS bestaat het college van bestuur uit één persoon: Liesbethvan den Berg - Hardenbol
Twee stafmedewerkers ondersteunen het college van bestuur: managementassistent Mariyana van Brunschot-Markova en communicatieadviseur Stance Peeters.

De raad van toezicht ziet erop toe dat het college van bestuur handelt binnen de gemaakte afspraken en kaders.

College van bestuur

  • Liesbeth van den Berg-Hardenbol

    voorzitter

Stafmedewerkers college van bestuur

  • Mariyana van Brunschot-Markova

    managementassistent

  • Stance Peeters

    communicatieadviseur