Het college van bestuur

Richting geven aan onderwijs

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de totale organisatie en stuurt deze aan. Dit doet zij bijvoorbeeld op het gebied van onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en financieel beleid.

Zo zien we eruit

Bij SKOBOS bestaat het college van bestuur uit één persoon: Liesbethvan den Berg - Hardenbol
Drie stafmedewerkers ondersteunen het college van bestuur: een managementassistent, een HR-adviseur en een communicatieadviseur.

De raad van toezicht ziet erop toe dat het college van bestuur handelt binnen de gemaakte afspraken en kaders.

College van bestuur

  • Liesbeth van den Berg-Hardenbol

    voorzitter

Stafmedewerkers college van bestuur

  • fennamerbis Fenna Merbis

    HR-adviseur

  • Stance Peeters

    communicatieadviseur