Aanmelden bij SKOBOS

Komt uw kind naar ons?

Is uw kind vier jaar? Dan mag het naar school. Spannend natuurlijk, zowel voor uw kind als voor uzelf. Natuurlijk wilt u dat hij of zij naar een school gaat waar het zich thuis voelt, zich kan ontwikkelen en zich kan voorbereiden op de toekomst. Een toekomst waar het niet alleen draait om lezen, schrijven en rekenen, maar waar ook sociaal-emotionele ontwikkeling een belangrijke rol speelt. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en ICT horen er in de maatschappij, en daarmee ook in het onderwijs, net zo goed bij. Bij SKOBOS werken we er elke dag aan om het onderwijs in en om Oirschot hiernaar in te richten. Door op vijf verschillende scholen en kindcentra leeromgevingen te creëren waarin kinderen zichzelf en hun mogelijkheden leren kennen, kunnen we ervoor zorgen dat iedere leerling zijn eigen plek vindt. In de eigen school of het eigen kindcentrum, en in de maatschappij.

Weten welke SKOBOS-scholen en kindcentra er in uw buurt staan?

Aanmeldprocedure

Als uw kind drie jaar is geworden, kunt u uw kind aanmelden bij de school of het kindcentrum van uw keuze. Het is belangrijk dat u dat tijdig doet, zodat de school daar rekening mee kan houden bij het maken van o.a. de groepsindeling en de planning. Ook wanneer uw kind pas later in het schooljaar vier wordt en niet meteen na de schoolvakantie naar school gaat is het belangrijk dat u hem of haar op tijd inschrijft.

Is uw kind drie jaar en tien maanden? Dan neemt de school of het kindcentrum waar uw kind staat ingeschreven contact met u op. U plant samen een aantal proefdagen en ook de eerste, echte schooldag komt in de agenda te staan.

Zij-instromers

Bent u op zoek naar een andere school of kindcentrum voor uw kind of kinderen, bijvoorbeeld omdat u verhuisd bent? Dan kunt u uw kind gedurende het hele jaar door aanmelden. Na de aanmelding heeft u een gesprek met de directeur waarin hij of zij een zo goed mogelijk beeld probeert te krijgen van uw kind en zijn of haar behoefte aan onderwijs.