Aanmelden bij onze kindcentra

Komt uw kind naar ons?

Is uw kind vier jaar? Dan mag het naar school. Een belangrijke stap in het leven van uw kind. Natuurlijk wilt u dat hij of zij naar een school gaat waar het zich thuis voelt, zich kan ontwikkelen en zich kan voorbereiden op de toekomst. Een toekomst waar het niet alleen draait om lezen, schrijven en rekenen, maar waar ook sociaal-emotionele ontwikkeling een belangrijke rol speelt. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en ICT horen er in de maatschappij, en daarmee ook in het onderwijs, net zo goed bij. Bij SKOBOS werken we er elke dag aan om het onderwijs in en om Oirschot hiernaar in te richten. Door op vijf verschillende kindcentra leer- en ontwikkelomgevingen te creëren waarin kinderen zichzelf en hun mogelijkheden leren kennen, kunnen we ervoor zorgen dat ieder kind zijn eigen plek vindt. Op het eigen kindcentrum én in de maatschappij.

Weten welke kindcentra van SKOBOS er in uw buurt staan?

Aanmeldprocedure

Als uw kind drie jaar is geworden, kunt u uw kind aanmelden bij de school van uw keuze. Het is belangrijk dat u dat tijdig doet, zodat de school daar rekening mee kan houden bij het maken van o.a. de groepsindeling en de planning. Ook wanneer uw kind pas later in het schooljaar vier wordt en niet meteen na de schoolvakantie naar school gaat, is het belangrijk dat u hem of haar op tijd inschrijft.

Voordat u een definitieve keuze maakt naar welke school uw kind gaat, is het fijn om een kijkje te nemen op verschillende basisscholen.  Zo kunt u sfeer proeven en bepalen welke school het beste past bij u en uw kind. 
De vijf kindcentra van SKOBOS ontvangen u graag voor een persoonlijke rondleiding en gesprek, zodat u kennis kunt maken met hun onderwijsvorm en kinderopvang. Om de juiste indruk te krijgen, is het belangrijk dat u komt op een normale schooldag, als er les wordt gegeven en gespeeld wordt op het schoolplein en bij de opvang. Om een afspraak te maken, kunt u bellen of mailen met de scholen die met een pin in het kaartje hierboven staan. 

Heeft u een keuze gemaakt en is uw kind drie jaar en tien maanden? Dan neemt het kindcentrum waar uw kind staat ingeschreven contact met u op. U plant samen een aantal proefdagen en ook de eerste, echte schooldag komt in de agenda te staan.

Zij-instromers

Bent u op zoek naar een andere school voor uw kind of kinderen, bijvoorbeeld omdat u verhuisd bent? Dan kunt u uw kind gedurende het hele jaar door aanmelden. Na de aanmelding heeft u een gesprek met de directeur waarin hij of zij een zo goed mogelijk beeld probeert te krijgen van uw kind en zijn of haar behoefte aan onderwijs.