SKOBOS 2.0

21st Century Skills

In een steeds maar sneller veranderde wereld hebben we andere vaardigheden nodig om op een prettige manier samen te kunnen leven, werken en wonen. Om kinderen op deze wereld voor te bereiden is het belangrijk dat deze nieuwe vaardigheden, de 21st Century Skills, in het onderwijs centraal staan. Door aandacht te schenken aan bijvoorbeeld samenwerken, kritisch denken, creativiteit en ICT-geletterdheid kunnen we kinderen datgene geven dat ze echt nodig hebben in de toekomst. Zo leren ze de verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen, én die voor de wereld om hen heen.

Om hier vorm aan te geven is SKOBOS het project SKOBOS 2.0 gestart. In dat project verdiept een groep van leerkrachten en directieleden zich in het leren in de 21e eeuw. De 21e eeuwse vaardigheden staan hierin centraal. Niet alleen de inhoud van het onderwijs verandert hierdoor, ook de manier waarop we het geven. De rol van de leerkracht verandert en zal veel verder gaan dan kennis overdragen alleen.

Bekijk dit filmpje om een beter beeld te krijgen van de 21st Century Skills of lees de documenten die hieronder staan.

‘Goed onderwijs is onderwijs waarmee kinderen de toekomst in kunnen. Daarvoor moet je weten wat de maatschappij straks van ze vraagt.’

21e eeuwse vaardigheden en leerarrangementen

Om de 21e eeuwse vaardigheden te integreren in het onderwijsprogramma werken de scholen en kindcentra van SKOBOS met leerarrangementen. Dat betekent dat ze werken vanuit kerndoelen en deze invulling geven met thema’s. Denk bijvoorbeeld aan het thema ‘restaurant’ waar Kindcentrum de Linde in het jaar 2016 hard werkte. Binnen een thema schenken we aandacht aan een hele hoop verschillende vaardigheden. Doordat we met thema’s vakoverstijgend werken komen allerlei vaardigheden, zoals rekenen, presenteren, samenwerken en organiseren, op een heel logische, natuurlijke en uitdagende manier bij elkaar.

‘Binnen leerarrangementen kunnen onze scholen en kindcentra zowel inhoudelijk als didactisch inspelen op de 21 Century Skills en de behoeften en talenten van ieder kind.’