SKOBOS 3.0

21st Century Skills

In een steeds maar sneller veranderde wereld hebben we andere vaardigheden nodig om op een prettige manier samen te kunnen leven, werken en wonen. Om kinderen op deze wereld voor te bereiden is het belangrijk dat deze nieuwe vaardigheden, de 21st Century Skills, in het onderwijs centraal staan. Door aandacht te schenken aan bijvoorbeeld samenwerken, kritisch denken, creativiteit en ICT-geletterdheid kunnen we kinderen datgene geven dat ze echt nodig hebben in de toekomst. Zo leren ze de verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen, én die voor de wereld om hen heen.

Om hier vorm aan te geven is SKOBOS in 2012 het project SKOBOS 2.0 gestart. In dat project verdiept een groep van leerkrachten en directieleden zich in het leren in de 21e eeuw. De 21e eeuwse vaardigheden staan hierin centraal. Niet alleen de inhoud van het onderwijs verandert hierdoor, ook de manier waarop we het geven. De rol van de leerkracht verandert en zal veel verder gaan dan kennis overdragen alleen. Inmiddels is SKOBOS 2.0 doorgegroeid naar SKOBOS 3.0.

‘Goed onderwijs is onderwijs waarmee kinderen de toekomst in kunnen. Daarvoor moet je weten wat de maatschappij straks van ze vraagt.’

21e eeuwse vaardigheden en leerarrangementen

Om de 21e eeuwse vaardigheden te integreren in het onderwijsprogramma werken de scholen en kindcentra van SKOBOS met leerarrangementen. Leerarrangementen zijn open opdrachten die varieren van weinig complex naar complex. We werken vanuit kerndoelen en geven deze invulling met thema’s. Binnen een thema schenken we aandacht aan een hele hoop verschillende vaardigheden. Doordat we met thema’s vakoverstijgend werken komen allerlei vaardigheden, zoals rekenen, presenteren, samenwerken en organiseren, op een heel logische, natuurlijke en uitdagende manier bij elkaar. Voorbeeld: leerlingen krijgen met elkaar de opdracht om een restaurant op te zetten. Ze bedenken zelf een origineel menu, zorgen voor financiële middelen, doen inkopen, bereiden een diner, enz.

‘Binnen leerarrangementen kunnen onze scholen en kindcentra zowel inhoudelijk als didactisch inspelen op de vaardigheden van de 21e eeuw en de behoeften en talenten van ieder kind.’