De bovenschoolse NT2-klas van SKOBOS

Nederlands voor andertalige kinderen

SKOBOS heeft te maken met leerlingen die Nederlands als tweede taal spreken. Dit zijn veelal kinderen van asielzoekers met een definitieve verblijfsvergunning of van arbeidsmigranten. Het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal is essentieel voor het goed kunnen volgen van het onderwijs. Daarom is SKOBOS in 2016 gestart met een speciale taalklas: TaalBOS.

Vier ochtenden in de week gaan de kinderen naar TaalBOS op Kindcentrum de Plataan. Daar leren ze de Nederlandse taal, maar ze werken ook aan hun sociaal emotionele ontwikkeling, integratie en participatie. In de middagen en op vrijdag zitten de kinderen in hun eigen groep op hun eigen school.

Als de kinderen de Nederlandse taal voldoende beheersen, verlaten ze TaalBOS en zitten ze de hele week in hun eigen, reguliere groep.

Bij TaalBOS werken een NT2-leerkracht en een onderwijsassistent. Naast lesgeven aan de leerlingen, adviseert de NT2-leerkracht de reguliere groepsleerkrachten en de intern begeleiders van de anderstalige kinderen en praat met hen over de potentie en ontwikkeling van de leerlingen en over de uitdagingen waarvoor zij staan.